Udlejer tilbageholder depositum – hvad gør jeg?

Udlejer tilbageholder depositum – hvad gør jeg?

Udlejer tilbageholder depositum – hvad gør jeg?
Udgivet den 17. okt. 2017

Del artiklen

I forbindelse med fraflytning opstår der typisk en strid imellem lejer og udlejer omkring det depositum, der er betalt til udlejer i forbindelse med indflytningen.

Parterne er som regel uenige om lejers istandsættelsesforpligtelse, samt uenige om lejemålets stand ved indflytning og udgifterne til istandsættelse.

Som lejer er du i forbindelse med en fraflytning sikret visse rettigheder, herunder at udlejer inden 14 dage efter fraflytningen skal fremsætte sit istandsættelseskrav. Dette betyder, at udlejer skal oplyse dig om, hvilke istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder han forventer, der skal udføres for din regning. Hvis udlejer ikke gør dette, risikerer udlejer at miste sit krav på istandsættelsesudgifterne dækket af lejer.

Det er derfor tilrådeligt for lejer at afvente med at rykke udlejer for en stillingtagen til depositum, før end de 14 dage er gået. Omvendt skal man som udlejer skynde sig at gøre kravet gældende overfor lejer, således at rettighederne ikke fortabes.

Hvis parterne ikke kan opnå enighed, har man som lejer mulighed for at få uenigheden prøvet i Huslejenævnet. Har man som lejer også en retshjælpsforsikring, der er en normal del af en familie/indboforsikring, kan man få forsikringsselskabet til at betale udgifterne ved at få en advokat til at forelægge sagen for Huslejenævnet og varetage lejers interesser ved sagens behandling, både i Huslejenævn og senere i Boligretten. WTC advokaterne anbefaler derfor de lejere, der har en retshjælpsforsikring, til at kontakte en advokat med henblik på at få undersøgt mulighederne for rådgivning i forbindelse med sagens behandling.

Hvis du ønsker assistance, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat René Wøhler, advokat Ken Torpe Christoffersen, advokat Nete Dahl-Sørensen eller advokat Henrik Roslev Østergaard.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk