Ansættelsesret & opsigelse

Ansættelses- og arbejdsret og opsigelse

Som arbejdsgiver skal man følge mange regler inden for ansættelses- og arbejdsret. Det er et område, som til stadighed bliver reguleret, og de hyppige ændringer inden for arbejds- og ansættelsesretten betyder, at virksomheder ofte føler sig udfordret. Omfanget af retsregler er stort, og det kræver mange ressourcer at holde sig opdateret.

Hvis I vil sikre jer, at jeres ansættelseskontrakter, opsigelser og andre personalemæssige dispositioner er juridisk i orden, så lad os hjælpe jer.

WTC advokaterne yder juridisk rådgivning og sparring indenfor alle væsentlige dele af arbejds- og ansættelsesretten – i ansættelsesfasen, under ansættelsesforholdet, og når ansættelsesforholdet ophører.

Vores klienter spænder bredt over mange brancher og mange typer af virksomheder.

Vi yder juridisk rådgivning i et forretningsmæssigt, strategisk og langsigtet perspektiv.

Ansættelseskontrakt

Når en virksomhed skal ansætte en medarbejder, er det et lovkrav, at medarbejderen får udleveret en skriftlig ansættelseskontrakt senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt, og at indholdet af ansættelseskontrakten opfylder de krav, der opstilles i ansættelsesbevisloven.

Vi udarbejder ansættelseskontrakter til alle typer af medarbejdere, skræddersyet til netop dine behov.

Under ansættelsesforholdet

Vi rådgiver om alle de øvrige juridiske spørgsmål, der kan opstå under ansættelsen, f.eks. vedr. ferie, sygdom, barsel, orlov, m.v.

Endvidere rådgiver og bistår vi med udarbejdelsen af personalepolitikker m.v.

Opsigelse og bortvisning

Vi rådgiver om afskedigelse af medarbejdere. Vi udarbejder opsigelser, bortvisninger og rådgiver og bistår med indgåelsen af fratrædelsesaftaler.

Når en virksomhed påtænker at afskedige en medarbejder, er det vigtigt, at forløbet tilrettelægges, og at det sikres, at alle regler er overholdt. Dermed undgår I de værste faldgruber, hvor I i yderste konsekvens kan risikere at skulle betale en godtgørelse for uberettiget afskedigelse eller en godtgørelse i henhold til ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven. Sådanne godtgørelser kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner. Vi anbefaler derfor, at I kontakter os i god tid, før I opsiger en medarbejder – det vil ofte være en god investering.

Tvister – Retssager

Vi har stor erfaring i at løse ansættelses- og arbejdsretlige tvister ved forhandling og forligsdrøftelser. Er det ikke muligt, har vi også stor erfaring med at føre sager for Arbejdsretten, faglig voldgift og de almindelige domstole.

Vi foretager altid en helt konkret vurdering af hver enkelt opstået ansættelses- og arbejdsretlig tvist med henblik på at vurdere, hvordan konflikten løses på den mest hensigtsmæssige måde.

WTC-HR-abonnementsordning

Det er vores erfaring, at virksomheder, der ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation eller har egen HR-afdeling, alt for ofte ender i dyre, ressourcekrævende retssager, fordi de ikke har haft tilgang til den fornødne juridiske sparring inden for ansættelses- og arbejdsretlige emner.

Vil I undgå at stå i sådan en situation, så er et WTC-HR-abonnement noget for jer. WTC-HR giver virksomheder adgang til juridisk bistand inden for HR-området – når I har behov for det.

Læs mere om WTC-HR her.

 WTC advokaterne er i øvrigt medlem af AnsættelsesAdvokater.

 

Medarbejdere med dette speciale

Gabriel L. Martiny

Gabriel L. Martiny

Advokat (H) | Partner

Jan Aarup

Jan Aarup

Advokat (H) |Partner