Insolvens

Læs artikler her

Rekonstruktion – nye regler i Konkursloven

Med en nylig lovændring i Konkursloven er betalingsstandsningsinstituttet blevet afskaffet, ligesom reg-lerne om tvangsakkord er ophævet. I stedet er der indført et rekonstruktionsinstitut, der tillige indeholder regler om tvangsakkord. Lovændringerne…

Læs artikel