Selskabsret

Selskabsret – rådgivning inden for alle selskabsretlige forhold


Hos WTC advokaterne yder vi rådgivning inden for alle dele af selskabsretten. Vi er eksperter inden for selskabsretlig rådgivning og hjælper en lang række mindre og mellemstore, ofte ejerledede, virksomheder inden for alle brancher.

Relevant rådgivning inden for selskabsret er vigtig på alle trin af en virksomheds udvikling, og allerede inden du omdanner din idé til en egentlig virksomhed, er det relevant at indhente kvalificeret rådgivning hos en advokat om, hvilken type virksomhedsform der passer bedst til jeres behov.

Som advokater med speciale i selskabsret yder vi, foruden opstartshjælp, også løbende selskabsretslig rådgivning, herunder i relation til ejeraftaler, joint venture agreements, omstruktureringer, kapitalforhøjelser og retssager.

Vi har som advokater i selskabsret ekspertviden inden for alle faser af et selskabs udvikling, og rådgiver om både etablering, muligheder for udvidelse og eventuel omdannelse, overdragelse eller opløsning af et selskab.

Hvad kan vi hjælpe med?

Som specialiserede erhvervsadvokater er vi altid opdateret på gældende lovgivning inden for det selskabsretlige område. Vi er derfor i stand til at tilpasse vores ydelser til jeres behov.

Vi beskæftiger os med både mindre og større sager inden for:

 • Stiftelse af selskab (online)- aktieselskab, anpartsselskab m.m.
 • Etablering af ny virksomhed eller filial
 • Valg af etableringsform
 • Ejeraftaler (det der frem til 2010 hed aktionæroverenskomst hhv. anpartshaveroverenskomst)
 • Bestyrelsesarbejde
 • Generel erhvervsrådgivning
 • Kontraktkoncipering
 • Fusion, spaltning og anden omdannelse af selskaber
 • Interessentskabskontrakter
 • Joint venture agreements
 • Planlægning og gennemførelse af generalforsamlinger, herunder varetagelse af dirigenthverv
 • Vedtægtsændringer
 • Kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser
 • Likvidation (solvent)

På følgende undersider kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig inden for det selskabsretlige område:

Har du spørgsmål?

Vores specialister står altid klar til at hjælpe dig, hvis du skulle have spørgsmål af selskabsretlig karakter. Vi værdsætter personlige relationer til vores kunder og opfordrer dig til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.

 

Kontakt en ekspert på området

Helle Jørgsholm

Helle Jørgsholm

Advokat (L) | Partner

David Slatcher

David Slatcher

Advokat (L) | Partner

Gabriel L. Martiny

Gabriel L. Martiny

Advokat (H) | Partner

Casper Vahr Glorvigen

Casper Vahr Glorvigen

Advokat (L) | Partner

Morten Ammentorp

Morten Ammentorp

Advokat (H) | Partner

Morten Jensen

Morten Jensen

Advokat (H) | Partner

Christine Friedlænder

Christine Friedlænder

Advokatfuldmægtig