fbpx

Privat

Privatrådgivning

WTC advokaterne rådgiver private om alle forhold inden for privatretten, i lejesager eller i forbindelse med ansættelse som lønmodtager.

WTC advokaterne kan hjælpe dig inden for følgende områder:

WTC advokaterne - Vi er opdateret med nyeste viden

Ansættelsesret og arbejdsret

WTC advokaterne har erfaring med at rådgive både virksomheder og privatpersoner i ansættelses- og arbejdsretlige sager, og vi kan derfor yde dig kompetent rådgivning  i forbindelse med din kommende ansættelse eller såfremt du er blevet afskediget.

WTC advokaterne - Arv og testamente

Arv og testamente

WTC advokaterne yder specialiseret rådgivning og bistand ved oprettelse af testamente og i arvesager. Det er vigtigt at få sin sidste vilje på skrift. Kontakt os for en uforpligtende snak om din og din families forhold.

Behandling af dødsbo

Der er mange ting, der skal tages hensyn til, når man mister en pårørende. Det kan være svært oven i sorgen over at miste et menneske, der stod én nær, tillige at skulle forholde sig til alt det praktiske og økonomiske.

Behandling af dødsbo

Boligrådgivning

WTC advokaterne yder rådgivning til fast pris til private i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. WTC advokaterne har mange års erfaring i rådgivning af købere af fast ejendom. Kontakt en af vores dygtige rådgivere.

Forældre og børn

WTC advokaterne yder specialiseret rådgivning og bistand vedrørende alle familieretlige aspekter. Hvis du og din ægtefælle er ved at gå fra hinanden eller er gået fra hinanden, er der mange ting, der skal afklares i den forbindelse.

Behandling af dødsbo

Klage- og retssager

WTC advokaternes har stor ekspertise i at føre klage- og retssager. Vi har møderet for højesteret og kan derfor føre din sag helt til øverste instans.

Lejeret

WTC advokaterne rådgivning relaterer sig til både boliglejeretten og erhvervslejeretten. Vi har specialiseret sig inden for lejeretten og rådgiver dagligt lejere og udlejere.

Behandling af dødsbo

Mangelsager om fast ejendom

WTC advokaterne hjælper private i sager om mangler ved/eller arbejde udført på fast ejendom. Vi har mange års erfaring med retssager om fast ejendom.

Skilsmisse, separation og bodeling

Hvis du og din ægtefælle er ved at gå fra hinanden eller er gået fra hinanden, er der mange ting, der skal afklares i den forbindelse.

WTC advokaterne

Særeje og ægtepagt

For mange er det grænseoverskridende at sige til sin kommende ægtefælle, at man lige vil tale om særeje og ægtepagt. Der kan dog mange gode grunde til at oprette særeje og/eller ægtepagt.