Erhvervsrådgivning

Erhverv

WTC advokaterne yder juridisk rådgivning til små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Vi kan blandt andet tilbyde rådgivning inden for følgende retsområder:

WTC advokaterne er advokat for adskillige mindre og større virksomheder, som vi blandt andet rådgiver i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af medarbejdere.

Det kan mange gange være vanskeligt for virksomhedsejere at træde et skridt tilbage og se de større perspektiver i virksomheden. Vi sidder i mange forskellige bestyrelser og kan hjælpe din virksomhed.

WTC advokaterne har en unik ekspertise inden for entertainment. Vi rådgiver virksomheder og private vedrørende musik, litteratur, film, radio & tv, m.v. Ring til os for at høre nærmere.

Hos WTC advokaterne er vi specialiserede i rådgivning inden for det entrepriseretlige emne, og vi ved derfor, hvor vigtig en gennemarbejdet entreprisekontrakt er for aftaleparterne.

Vi rådgiver i køb og salg af alle former for erhvervsejendomme og gennemgår i den forbindelse alle dokumenter for at sikre den bedst mulige handel for vores klient.

WTC advokaterne yder rådgivning vedrørende både tilrettelæggelse og gennemførelse af generationsskifte af erhvervsvirksomheder og andre aktiver.

WTC advokaterne yder højt specialiseret rådgivning og bistand vedrørende immaterielle rettigheder, herunder varemærker, patenter og brugsmodeller m.v. 

Vi er specialiserede inden for såvel udenretlig som indenretlig inddrivelse af fordringer. Vores inkassoafdeling håndterer såvel større klienter som mindre enkeltsager.

WTC advokaterne fungerer som kuratorer ved konkurser, ligesom vi medvirker ved rekonstruktion af virksomheder. Vi bistår også klienter ved omstødelsessager.

Vores rådgivning relaterer sig til både boliglejeretten og erhvervslejeretten. Vi har specialiseret sig inden for lejeretten og rådgiver dagligt lejere og udlejere.

Vi  assisterer med at komme i mål med den nye persondataforordning. I den forbindelse rådgiver vi om interne og eksterne politikker, databehandleraftaler og samtykkeerklæringer m.v. 

WTC advokaterne har stor ekspertise i at føre retssager ved domstolene. Vi har møderet for Højesteret og kan derfor føre din sag helt til øverste instans.

WTC advokaterne yder rådgivning om selskabsret og øvrige erhvervsretlige forhold herunder stiftelse af selskaber, valg af etableringsform, ejeraftaler, mm.

WTC advokaterne yder rådgivning og bistand i forbindelse med overdragelse af virksomhed, aktier eller anparter. Vi hjælper dig igennem processen.

WTC advokaternes jurister har stor ekspertise i at føre klage- og retssager. Derfor assisterer vi naturligvis også i voldgiftssager.