Nete Dahl-Sørensen

 

Nete har mange års erfaring med specialiseret rådgivning inden for det privatretlige område. Nete rådgiver således om familie- og arveret, herunder oprettelse af samlivskontrakter, ægtepagter og testamenter. Nete har i mange år beskæftiget sig med skilsmissesager, bodelinger, børnesager, forældremyndighedssager samt dødsbobehandling.

Nete er udpeget af Retten i Hillerød som autoriseret bobehandler, og behandler således offentlige ægtefælleskifter efter anmodning fra Retten (typisk særligt komplicerede skilsmisser).

Herudover har Nete en mangeårig erfaring med rådgivning om køb og salg af fast ejendom, herunder med særligt fokus på private personers køb af fast ejendom. Nete er altid i øjenhøjde med vores klienter og klienterne sætter stor pris på hendes ligefremhed og pragmatiske tilgang til problemstillingerne – selvfølgelig altid med fokus på den mest optimale og juridisk holdbare løsning som rækker langt ud i fremtiden.

Endelig har Nete stor proceserfaring, idet hun har ført og fører et betydeligt antal retssager inden for privatrettens område og inden for området med fast ejendom, herunder mangler ved fast ejendom.

Nete har møderet for Landsretten.

Præsentationsvideo