Skilsmisse, separation og bodeling

Skilsmisse, separation og bodeling

WTC advokaterne yder specialiseret rådgivning og bistand vedrørende alle familieretlige aspekter.

Hvis du og din ægtefælle er ved at gå fra hinanden eller er gået fra hinanden, er der mange ting, der skal afklares i den forbindelse.

Har I børn, er lovens udgangspunkt fælles forældremyndighed og der skal tungtvejende grunde til at ændre herpå. I skal finde ud af hvor barnet/børnene skal bo – med andre ord hvem af jer, der skal have bopælsret og modtage tilskud fra Staten, have ret til at flytte indenfor Danmarks grænser, have den daglige omsorg m.v. Den anden har mulighed for samvær.

I skal også finde ud af om I skal separeres eller skilles med det samme. I skal være enige om vilkårene for separation/skilsmisse, f.eks. om én af jer skal betale ægtefællebidrag (hustrubidrag) i en periode og hvem af jer, der fremovere skal have lov at bo i en fælles lejebolig. Kan I ikke blive enige, skal I gennem en retssag

Endvidere indgår spørgsmålet om deling af jeres fællesbo. Alle jeres aktiver og passiver indgår i denne deling, herunder bil, hus, penge i banken mm, og alt skal værdisættes pr. skæringsdagen (datoen for bevilling/dom) og herefter fordeles mellem jer. I den forbindelse bør der altid laves en bodelingsoverenskomst. Det kan være en noget kompliceret proces, og især når der er en fast ejendom og/eller en virksomhed inde i billedet, anbefaler vi, at du får bistand af en advokat.

Hvis du ønsker vores vurdering af en konkret sag indenfor familieretten, er du velkommen til at kontakte os telefonisk med henblik på en indledende drøftelse. Du er også meget velkommen til at kigge i vores vidensdatabase under Publikationer for at se, om vi allerede har beskrevet din problemstilling i en af vores artikler.

Har du spørgsmål af hertil, er du altid velkommen til at kontakte advokat Lone Mørch, advokat Ditte Kjeldgaard, advokat Jan Aarup, advokat Nete Dahl-Sørensen eller  Pernille Mary Marie Lauritsen, der er specialiseret i netop familieret.

Medarbejdere med dette speciale

Advokat (L)

lm@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 49

Advokat

dk@wtc.dk
T +45 48 22 00 40
D +45 49 25 02 66

Advokat og partner (H)

M  ja@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 60

Advokat

pl@wtc.dk 
T +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 64

Advokat (L)

nds@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 57

Relaterede artikler

Kontakt os