Forældre og børn

Forældremyndighed ved skilsmisse

WTC advokaterne yder specialiseret rådgivning og bistand, når det handler om familieretlige aspekter, herunder børnesager.

Hvis du og din ægtefælle allerede er gået fra hinanden, skal I tage stilling til, hvad der skal ske med jeres barn/børn. Ifølge lovgivningen, har man som udgangspunkt fælles forældremyndighed, hvilket betyder, at I skal være enige om væsentlige beslutninger i barnets liv.

Bopælsforælderen og samværsforælderen

Når I går fra hinanden, skal I finde ud af, hvor barnet skal bo og have adresse. Den af jer, der har bopælsret, vil modtage børnetilskud og børne- og ungeydelse, have ret til at flytte inden for Danmarks grænser, samt have den daglige omsorg m.v. Den anden forældre har mulighed for samvær.
WTC advokaterne anbefaler, at der udarbejdes en udførlig og detaljeret aftale om, hvem der har barnet og hvornår, for at undgå eventuelle konflikter. Bemærk, at fra d. 01/04-2019 er det muligt at aftale delt bopæl, hvilket betyder, at begge forældre skal være enige om overordnede beslutninger i barnets liv. Du kan læse mere om den nye ordning her: https://www.regeringen.dk/nyheder/aftale-om-nyt-skilsmissesystem/

Begge forældre skal bidrage til børnenes forsørgelse. Hvis dette ikke sker, kan bopælsforælderen anmode statsforvaltningen om, at der fastsættes børnebidrag. Der skal desuden indgås en aftale om børnebidrag, og det er vigtigt at få rådgivning inden.

Uenighed omkring barnets bopælsadresse

Hvis der opstår uenigheder omkring barnets bopælsadresse, skal I først i Statsforvaltningen. Her vil begge parter blive hørt, og der vil være en sagsbehandler til stede, som vil hjælpe jer med at nå frem til enighed. Hvis I herefter ikke kommer frem til enighed, vil sagen sendes videre til retten, hvor I hver især vil have brug for en advokat. Det kan være en god idé at kontakte os allerede inden Statsforvaltningen, da der er mange forhold, der skal tages hensyn til og rådgives om.

Hvis du ønsker vores vurdering af en konkret sag inden for familieretten, er du velkommen til at kontakte os telefonisk med henblik på en indledende drøftelse, Du kan også se i vores vidensdatabase under artikler for at se, om vi allerede har beskrevet din problemstilling.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål inden for forældremyndighed og vil du gerne have hjælp, er du velkommen til at kontakte advokat Jan Aarup, advokat Nete Dahl-Sørensen advokat Ditte Kjeldgaard eller advokat Lone Mørch, der alle er specialiseret i børnesager.

Medarbejdere med dette speciale

Advokat og partner (H)

M  ja@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 60

Advokat (L)

lm@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 49

Advokat

dk@wtc.dk
T +45 48 22 00 40
D +45 49 25 02 66

Advokat (L)

nds@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 57

Relaterede artikler

Kontakt os