Forældre og børn

Få lavet dit testamente hos WTC advokaterne

Gratis arrangement om testamenter
og fremtidsfuldmagter

Onsdag den 4. oktober 2023 i Hillerød
Torsdag den 12. oktober 2023 i Hillerød

Torsdag den 5. oktober 2023 i Helsingør
Tirsdag den 24. oktober 2023 i Helsingør

Mandag den 13. november 2023 i Nykøbing Falster

Forældremyndighed ved skilsmisse

 

WTC advokaterne yder specialiseret rådgivning og bistand, når det handler om familieretlige aspekter, herunder børnesager.
Hvis du og din ægtefælle allerede er gået fra hinanden, skal I tage stilling til, hvad der skal ske med jeres barn/børn. Ifølge lovgivningen, har man som udgangspunkt fælles forældremyndighed, hvilket betyder, at I skal være enige om væsentlige beslutninger i barnets liv.

 

Bopælsforælderen og samværsforælderen

Når I går fra hinanden, skal I finde ud af, hvor barnet skal bo og have adresse. Den af jer, der har bopælsret, vil modtage børnetilskud og børne- og ungeydelse, have ret til at flytte inden for Danmarks grænser, samt have den daglige omsorg m.v. Den anden forældre har mulighed for samvær.
WTC advokaterne anbefaler, at der udarbejdes en udførlig og detaljeret aftale om, hvem der har barnet og hvornår, for at undgå eventuelle konflikter. Bemærk, at fra d. 01/04-2019 er det muligt at aftale delt bopæl, hvilket betyder, at begge forældre skal være enige om overordnede beslutninger i barnets liv. Du kan læse mere om den nye skilsmisseordning i denne artikel.

Begge forældre skal bidrage til børnenes forsørgelse. Hvis dette ikke sker, kan bopælsforælderen anmode Familieretshuset om, at der fastsættes børnebidrag. Der skal desuden indgås en aftale om børnebidrag, og det er vigtigt at få rådgivning inden.

 

Uenighed omkring barnets bopælsadresse

Hvis der opstår uenigheder omkring barnets bopælsadresse, skal I først i Familieretshuset. Her vil begge parter blive hørt, og der vil være en sagsbehandler til stede, som vil hjælpe jer med at nå frem til enighed. Hvis I herefter ikke kommer frem til enighed, vil sagen sendes videre til retten, hvor I hver især vil have brug for en advokat. Det kan være en god idé at kontakte os allerede inden Familieretshuset, da der er mange forhold, der skal tages hensyn til og rådgives om.

Hvis du ønsker vores vurdering af en konkret sag inden for familieretten, er du velkommen til at kontakte os telefonisk med henblik på en indledende drøftelse, Du kan også se i vores vidensdatabase under artikler for at se, om vi allerede har beskrevet din problemstilling.

WTC advokaterne er i øvrigt medlem af Danske Familieadvokater.

 

Har du spørgsmål?

Alle sager er forskellige og derfor kan du også kontakte os uforpligtende, hvis du har nogle spørgsmål inden for forældremyndighed. Vi står klar til at hjælpe dig.

Medarbejdere med dette speciale

Lone Mørch

Lone Mørch

Advokat (L)

Ditte Kjeldgaard

Ditte Kjeldgaard

Advokat

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Jan Aarup

Jan Aarup

Advokat (H) |Partner

Sara Prier Jakobsen

Sara Prier Jakobsen

Advokat

Anders Brøndtved

Anders Brøndtved

Advokat (H)