Forældre og børn

Forældre og børn

WTC advokaterne yder specialiseret rådgivning og bistand vedrørende alle familieretlige aspekter.

Hvis du og din ægtefælle er ved at gå fra hinanden eller er gået fra hinanden, er der mange ting, der skal afklares i den forbindelse.

Har I børn, er lovens udgangspunkt fælles forældremyndighed, og der skal tungtvejende grunde til at ændre herpå. I skal finde ud af hvor barnet/børnene skal bo – med andre ord hvem af jer, der skal have bopælsret og modtage tilskud fra Staten, have ret til at flytte indenfor Danmarks grænser, have den daglige omsorg m.v. Den anden har mulighed for samvær.

I skal også finde ud af, om I skal separeres eller skilles med det samme. I skal være enige om vilkårene for separation/skilsmisse, f.eks. om én af jer skal betale ægtefællebidrag (hustrubidrag) i en periode og hvem af jer, der fremovere skal have lov at bo i en fælles lejebolig. Kan I ikke blive enige, skal I gennem en retssag

Endvidere indgår spørgsmålet om deling af jeres fællesbo. Alle jeres aktiver og passiver indgår i denne deling, herunder bil, hus, penge i banken mm, og alt skal værdisættes pr. skæringsdagen (datoen for bevilling/dom) og herefter fordeles mellem jer. I den forbindelse bør der altid laves en bodelingsoverenskomst. Det kan være en noget kompliceret proces, og især når der er en fast ejendom og/eller en virksomhed inde i billedet, anbefaler vi, at du får bistand af en advokat.

Hvis du står for at skulle giftes, kan vi også hjælpe med at lave ægtepagt for jer, hvis alle eller nogle af jeres aktiver skal være jeres respektive særejer. Er du allerede gift, kan det også være en rigtig god ide at oprette en ægtepagt for at lave særeje, f.eks. hvis den ene giver den anden en større gave (det er faktisk en betingelse, at der så oprettes gaveægtepagt), eller hvis I ønsker at sikre, at alle pensionsordninger deles, hvis I går fra hinanden.

Hvis du ønsker vores vurdering af en konkret sag indenfor familieretten, er du velkommen til at kontakte os telefonisk med henblik på en indledende drøftelse. Du er også meget velkommen til at kigge i vores vidensdatabase under artikler for at se om vi allerede har beskrevet din problemstilling.

Har du spørgsmål af hertil, er du altid velkommen til at kontakte advokat Jan Aarup, advokat Lone Mørch, Pernille Mary Marie Lauritsen, advokat Nete Dahl-Sørensen eller advokat Ditte Kjeldgaard, der er specialiseret i netop familieret.

Medarbejdere med dette speciale

Advokat og partner (H)

M  ja@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 60

Advokat (L)

lm@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 49

Advokat

dk@wtc.dk
T +45 48 22 00 40
D +45 49 25 02 66

Advokat

pl@wtc.dk 
T +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 64

Advokat (L)

nds@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 57

Relaterede artikler

Kontakt os