Straffesager

Straffesager

WTC advokaterne A/S har en stor strafferetsafdeling, der kan hjælpe dig, såfremt du bliver involveret i en straffesag. Vores straffesagsafdeling består af forsvarsadvokaterne Sten Balslev, Jan Aarup, Esben Skjernov, René Wøhler og Henrik Roslev Østergaard.

Fem af vores forsvarere har møderet for såvel landsret som Højesteret og kan således om fornødent føre en straffesag hele vejen gennem retssystemet. Vores forsvarere har været forsvarer i en lang række større straffesager inden for personfarlig kriminalitet, herunder drab, overtrædelse af narkotikalovgivningen, økonomisk kriminalitet, røveri og afpresning, sædelighedskriminalitet m.v. Vi har ført straffesager for byretterne, landsretterne – såvel Vestre Landsret som Østre Landsret – samt Højesteret.

Skulle du en gang blive anholdt og sigtet eller tiltalt i en straffesag, har du til enhver tid ret til uden ekstraomkostninger at vælge din egen forsvarsadvokat. Det er i straffesager afgørende at have en erfaren forsvarsadvokat ved sin side. Dette kan måske gøre forskellen mellem en frifindelse og en domfældelse.

Vores klienter er i fokus

Vi behandler alle vores sager ens, og fokus for os ligger kun et sted, nemlig hos klienten og dennes straffesag med den klare målsætning til enhver tid at skaffe klienten det bedst mulige resultat. Vi arbejder gerne tæt sammen med klienterne og følger enhver straffesag helt til dørs. Vi vurderer i den forbindelse i tæt samarbejde med klienten, om der er behov for eventuel supplerende efterforskning. Når sagen er afsluttet med afsigelse af dom, bliver sagen ikke glemt. Vi hjælper også med efterfølgende ekspeditioner, eksempelvis med opnåelse af erstatning, såfremt man er blevet frifundet, eller med drøftelse af praktiske forhold, såfremt man er blevet idømt en fængselsstraf.

Vi anbefaler grundlæggende, at personer, der sigtes for en straffelovsovertrædelse, forinden første afhøring hos politiet kontakter en forsvarer, som kan være til stede under afhøringen. Hvad der bliver forklaret ved første afhøring, har ofte stor betydning for udfaldet af en straffesag.

Det er således ikke kun i sager, hvor der er tale om varetægtsfængsling, at en god forsvarer kan gøre en indsats allerede fra starten af en sag. I sager, hvor der er tale om varetægtsfængsling – det vil sige fængsling, mens politiet efterforsker sagen, uden der er afsagt dom – er forsvarerens opgaver gennem hele forløbet typisk som følger:

  • Deltagelse i grundlovsforhør/dommervagten
  • Deltagelse i fristforlængelsesmøder i retten omkring eventuel fortsat fængsling
  • Deltagelse i afhøringer hos politiet
  • Arrestbesøg hvor vi løbende gennemgår efterforskningen og sagens udvikling
  • Spørgsmål om brev-/besøgskontrol og andre praktiske forhold
  • Spørgsmål om eventuel isolation
  • Spørgsmål om gennemførelse af besøg med pårørende
  • Overvejelse af personundersøgelse og/eller mentalundersøgelse
  • Deltagelse i afsluttende retsmøde med afsigelse af dom (hovedforhandling)
  • Drøftelse og vejledning om anke af sagen til landsretten

Udgiften til forsvarsbistand afholdes i første omgang af statskassen. Såfremt du frifindes, får du ingen udgifter til den valgte forsvarer. Såfremt du dømmes, skal du refundere statskassen de udgifter, som statskassen har haft til forsvareren, uanset om det er den oprindeligt beskikkede forsvarer, eller det er en forsvarer, du selv har valgt.

Du kan altid kontakte os og bede om hjælp på vores hovedtelefonnummer 48 22 00 40. Du kan ligeledes kontakte den enkelte forsvarer direkte, enten via direkte telefonnummer eller på mobiltelefon. Nærmere oplysninger om vores enkelte forsvarer og deres telefonnumre kan du finde nedenfor.

Kontakt en ekspert på området

Sten Balslev

Sten Balslev

Advokat (H)

Esben Skjernov

Esben Skjernov

Advokat (H) | Partner

Jan Aarup

Jan Aarup

Advokat (H) |Partner

René Wøhler

René Wøhler

Advokat (H) | Partner

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat (H) | Partner