Arv og testamente

Advokat til testamente

WTC advokaterne yder specialiseret rådgivning og bistand ved oprettelse af testamente og i arvesager, herunder også egentlig dødsbobehandling.

Mange synes, at et testamente ikke er nødvendigt. Og mange har svært ved at tænke på, at vi en dag ikke er her mere. Den tankegang kan være skæbnesvanger for den længstlevende ægtefælle eller samlever, der måske skal udrede arv til andre og derfor kan være nødt til at forlade eller sælge familiens bolig, hvis der ikke er sørget for, at den længstlevende kan blive i boligen.

Selvom arveloven blev ændret i 2008, er det stadig sådan, at mange kan have brug for at oprette et testamente. Arveloven tilgodeser fortsat mest de familier, der har levet i overensstemmelse med det ”gamle familiemønster”, hvor mand og kvinde gifter sig, får børn og lever sammen til deres dages ende.

Men sådan er familiemønstrene ikke kun – vi har også dine, mine og vores børn, papbørn, bonusbørn, og vi gifter os ikke nødvendigvis, selv om vi både har villa, Volvo, vovse, Villads og Victoria.

Hvis du er gift, og I har særbørn

Et eksempel: Du er gift, I har ikke oprettet testamente og en eller begge ægtefæller har særbørn. I den situation skal den af jer, der bliver længstlevende, arve ½ af boet efter førstafdøde, og førstafdødes børn skal arve den anden ½. Børn er tvangsarvinger og har ret til at få deres arv i kontanter (især når de er umyndige). Det betyder, at du som længstlevende skal sørge for, at din ægtefælles børn får ¼ af det samlede fællesbo – altså ¼ af jeres formue – og det er ikke let for de mange, hvor det største aktiv er fast ejendom.

Hvis du er i et ægteskabslignende samlivsforhold

Et andet eksempel: Du lever i et ægteskabslignende samlivsforhold. I har ikke oprettet testamente, og I har børn sammen. I ejer fast ejendom og har boet sammen i flere år. Når førstafdøde afgår ved døden, arver dennes børn alt, og du får som længstlevende ingenting – uanset hvor mange år, I har levet sammen, og uanset hvor mange børn I har sammen. Du har din halve ejendom, men skal skaffe midler til at købe børnene ud af din samlevers halvdel af ejendommen, så de kan få deres arv.

Hvis du er enlig

Er du enlig, kan der også være et stort behov for at oprette et testamente. Det kan være, at du ønsker, at bestemte personer skal arve bestemte ting eller beløb. Det kan også være, at der er nogen, der ikke skal have arv efter dig eller arve mindst muligt. Har du som enlig ikke oprettet testamente, og efterlader du dig ikke arvinger, vil Statskassen arve alt. Rigtig mange millioner går hvert år til statskassen som følge af manglende testamenter.

Skal dine børn arve?

Det kan være, at du gerne vil sikre dine børn, således at den arv, de får efter dig, ikke skal deles med deres ægtefælle i tilfælde af skilsmisse eller separation. Det kan du i dit testamente bestemme, således at det, som nogen arver efter dig, skal være vedkommendes særeje – skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje.

Hvis du ønsker særlige instrukser til dit dødsbo

Ønsker du, at der skal gives særlige instrukser til, hvordan dit dødsbo skal behandles, kan du også skrive om dette i dit testamente.
Vi anbefaler altid, at et testamente oprettes for notaren – notartestamente – idet du så er sikker på, at din sidste vilje vil blive fulgt.

Du kan læse mere om dødsbobehandling her.

Har du spørgsmål om arv eller testamente, er du velkommen til at kontakte en af vores advokater med speciale i arv og testamente med henblik på en indledende drøftelse. Du er også meget velkommen til at se i vores artikelarkiv, om vi allerede har beskrevet din problemstilling i en af vores artikler.

WTC advokaterne er i øvrigt medlem af Danske Arveretsadvokater.