Lejeret

Læs artikler her

Hvad er reglerne for udlejers krav på vedligeholdelse og istandsættelse?

Man skulle umiddelbart tro, at det lejeretlige begreb ”indvendig vedligeholdelse” omfatter alt inden for boligens fire vægge, mens ”udvendig vedligeholdelse” handler om facade, tagrender, tag, terrassefliser og den slags. Sådan forholder det sig dog ikke i lejerettens kringlede verden. Læs om reglerne i denne artikel.

Læs artikel

Er en tidsbegrænset lejeaftale gyldig?

Overvejer du at leje din bolig ud i en tidsbegrænset periode, så er det vigtigt, at du har en god grund. Er begrundelsen for den tidsbegrænsede udlejning ikke ”god nok”, risikerer du nemlig, at tidsbegrænsningen bliver tilsidesat, og at lejeren får ret til at blive boende i lejemålet.

Læs artikel

5 ting du bør vide, før du bliver udlejer

Vil du leje ét eller flere lejemål ud, er det vigtigt at kende lejeloven. Ellers risikerer du at ende i problemer med lejere eller med en tur i Huslejenævnet. Nedenfor er fem gode råd til dig, der går med overvejelser om at blive udlejer.

Læs artikel

Hvordan laver jeg et lejepåkrav?

Når lejer ikke betaler sin husleje, skal der fremsendes en rykker til lejer, hvilket i lejeretlige termer kaldes et ”lejepåkrav”. Men hvordan laver man et lejepåkrav? Og hvilke oplysninger skal lejepåkravet indeholde?

Læs artikel

Afgørelse i Ankenævnet: Lejer slap for at istandsætte

Ankenævnet for Huslejenævnene i København har den 7. marts 2019 truffet en afgørelse, der har skabt debat blandt fagfolk i branchen. Sagen handlede om, hvorvidt en udlejer kunne kræve et lejemål istandsat, da lejer fraflyttede lejemålet efter 18 måneder.

Læs artikel

Lejeforhøjelse – hvad gør jeg?

Det kan nogle gange være vanskeligt at fastsætte lejens størrelse, når man skal leje en lejlighed ud. Hvad skal lejligheden koste at leje og hvad må den koste uden, at…

Læs artikel

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Alle typer af tvister, som Huslejenævnet kan afgøre, er nævnt i lejelovens § 106. Huslejenævnet kan kun behandle sager om: Huslejens størrelse Lejeforhøjelser Depositum Forudbetalt leje Udlejers pligt til renholdelse,…

Læs artikel

Udarbejdelse af erhvervslejekontrakt

Hvis du enten som udlejer står over for at skulle leje et erhvervslejemål ud, eller du som erhvervsdrivende står over for at skulle finde et erhvervslejemål, er der en hel…

Læs artikel

Lejeloven

I Danmark er udlejning af fast ejendom reguleret ved flere forskellige lejelove. Lejelovene er særdeles komplekse, og det indbyrdes samspil er kompliceret. Det er ikke anbefalelsesværdigt som privat person eller…

Læs artikel

For høj husleje – boliglejemål

Reglerne om lejefastsættelse er særdeles komplicerede og det gør det ikke nemmere, at der gælder forskellige regler for lejemål alt afhængigt af, hvilken ejendom det ligger i, hvor gammel og…

Læs artikel

For høj husleje – erhvervslejemål

Der findes i lejelovgivningen regler om, hvor meget en udlejer må opkræve i husleje. Der er regler gældende både for erhvervslejemål og boliglejemål. Hvis du vil læse om reglerne for…

Læs artikel

Opsigelse og tidsbegrænsning i boliglejemål

Opsigelse – lejers Er lejeaftalen ikke indgået for et bestemt tidsrum, eller kan det ikke oplyses, hvilken lejetid parterne har aftalt, kan lejeren (og kun lejeren) opsige lejeaftalen. Opsigelsesvarslet er…

Læs artikel

Den “nye” lejelov

Den ”nye” lejelov trådte i kraft den 1. juli 2015. Formålet med lovforslaget var at forenkle reglerne. Ejendomsforeningen Danmark vurderer, ligesom to ud af tre lejerorganisationer, at konsekvensen desværre blev…

Læs artikel

Lejers udflytning – UDFLYTNINGSRAPPORT

Jeg har i en anden artikel beskrevet reglerne om indflytningsrapport og vedligeholdelse i lejeperioden. Denne artikel handler om reglerne for afholdelse af udflytningssyn i forbindelse med lejers fraflytning af det lejede.…

Læs artikel

Betaler du for meget i leje?

Betaler du for meget i leje? – 12-02-2016 I en dom fra Vestre Landsret TBB 2014.457 (U2015.3674H) har Landsretten taget stilling til, hvornår en mellem udlejer og lejer aftalt leje væsentlig…

Læs artikel

Ejer du en udlejnings-/investeringsejendom?

Ejere af udlejningsejendomme / investeringsejendomme, der bør altid være opmærksomme på at optimere indtægterne på deres ejendom og reducere udgifterne på samme.   WTC advokaterne har udarbejdet et koncept, hvor…

Læs artikel