Lejeret

Læs artikler her

Lejeforhøjelse – hvad gør jeg?

Det kan nogle gange være vanskeligt at fastsætte lejens størrelse, når man skal leje en lejlighed ud. Hvad skal lejligheden koste at leje og hvad må den koste uden, at…

Læs artikel

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Alle typer af tvister, som Huslejenævnet kan afgøre, er nævnt i lejelovens § 106. Huslejenævnet kan kun behandle sager om: Huslejens størrelse Lejeforhøjelser Depositum Forudbetalt leje Udlejers pligt til renholdelse,…

Læs artikel

Udarbejdelse af erhvervslejekontrakt

Hvis du enten som udlejer står over for at skulle leje et erhvervslejemål ud, eller du som erhvervsdrivende står over for at skulle finde et erhvervslejemål, er der en hel…

Læs artikel

Lejeloven

I Danmark er udlejning af fast ejendom reguleret ved flere forskellige lejelove. Lejelovene er særdeles komplekse, og det indbyrdes samspil er kompliceret. Det er ikke anbefalelsesværdigt som privat person eller…

Læs artikel

For høj husleje – boliglejemål

Reglerne om lejefastsættelse er særdeles komplicerede og det gør det ikke nemmere, at der gælder forskellige regler for lejemål alt afhængigt af, hvilken ejendom det ligger i, hvor gammel og…

Læs artikel

For høj husleje – erhvervslejemål

Der findes i lejelovgivningen regler om, hvor meget en udlejer må opkræve i husleje. Der er regler gældende både for erhvervslejemål og boliglejemål. Hvis du vil læse om reglerne for…

Læs artikel