Lejeret (erhverv)

Lejeret (erhverv)

Vi er specialister i lejeret

WTC advokaterne yder kvalificeret og specialiseret rådgivning inden for lejeretten og lejerettigheder.

Vores rådgivning relaterer sig til både boliglejeretten og erhvervslejeretten. 

Læs desuden om boliglejemål.

Udfærdigelse af erhvervslejekontrakter

Vi har stor ekspertise inden for udfærdigelse af erhvervslejekontrakter, som vi altid skræddersyer til det enkelte lejemål.

Læs artiklen: Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter.

Tvister, retssager og huslejenævnssager

Vi fører alle slags erhvervs- og boliglejeretlige sager såsom:

  • Markeds- og huslejeforhøjelse
  • Markeds- og huslejenedsættelse
  • Ophævelse af lejemål på grund af manglende betaling 
  • Opsigelse som følge af anden misligholdelse af lejemålet
  • Fraflytning
  • Depositum

Læs artiklen: Lejer betaler ikke sin husleje – hvad gør jeg?
Læs artiklen: Istandsættelse efter lejers fraflytning – hvad gør jeg?

Vi fører sager for huslejenævn, beboerklagenævn samt for boligretten og i sidste instans for landsretten. Vi fører sager for både lejere og udlejere.

Læs artiklen: Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Lejerettens mange faldgruber

Lejeretten er kompleks, hvilket ikke mindst skyldes den meget komplicerede og spredte lejelovgivning. Det kan derfor ikke anbefales at kaste sig ud i sager af lejeretlig karakter uden at have sagkyndig bistand i form af en specialiseret advokat.

Læs artiklen: Regulering til markedsleje
Læs artiklen: Lejeforhøjelse – hvad gør jeg?

Som udlejer skal du være utrolig påpasselig med udformningen af varslinger over for dine lejere, idet lejelovgivningen er fyldt med regler som kan medføre ugyldighed, hvis ikke de overholdes stringent.

Lejefastsættelsen ved erhvervsudlejning

Ved den indledende fastsættelse af lejen samt ved lejekontraktens indgåelse er der ligeledes mange faldgruber, som såvel lejer som udlejer skal være opmærksom på. Lejen kan ikke fastsættes frit, idet reglerne i lejelovene nøje regulerer, hvordan lejen skal fastsættes. Yderligere kan der være mange vigtige punkter, som der skal tages højde for i lejekontrakten. Dette hjælper vi gerne med. Et eksempel kunne være en klausul om regulering af lejen, idet det i nogle lejemål eksempelvis er ulovligt at have en årlig procentvis regulering af lejen. Et andet eksempel kunne være et vilkår om tidsbegrænsning.

Læs artiklen: Skal jeg betale dækningsafgift – og betaler jeg den rigtige dækningsafgift?

Kontakt os, hvis du har lejeretlige spørgsmål

Hvis du ønsker at få vores vurdering af en konkret sag, er du velkommen til at kontakte os telefonisk med henblik på en indledende drøftelse. Du er også meget velkommen til at starte med at kigge i vores vidensdatabase under artikler for der at se, om vi allerede har beskrevet din problemstilling inden for lejeretten i en af vores artikler.

Har du spørgsmål af lejeretlig karakter, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Kontakt en ekspert på området

Morten Ammentorp

Morten Ammentorp

Advokat (H) | Partner

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat (H) | Partner

René Wøhler

René Wøhler

Advokat (H) | Partner

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat (H) | Partner

Anders Eggert Nielsen

Anders Eggert Nielsen

Advokat