Oplysninger om WTC

Oplysninger

WTC advokaterne er et advokataktieselskab.

Advokaterne hos WTC advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

WTC advokaterne har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Alle advokater hos WTC advokaterne er omfattet af firmaets ansvarsforsikring tegnet hos TRYG.

WTC advokaternes forretningsbetingelser kan ses andetsteds på hjemmesiden. Læs om vores forretningsbetingelser her

WTC advokaterne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos WTC advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Kontakt 

Skolegade 24 
4800 Nykøbing Falster
T +45 54 84 50 50

Slotsgade 36B, 1. sal
3400 Hillerød

Stengade 37
3000 Helsingør

wtc@wtc.dk
T +45 48 22 00 40
F +45 48 22 00 41

CVR-nr.: 20 79 40 38

Klientkonto nr. 6300 1539282 (Handelsbanken)