Fast ejendom & ejendomshandel

Fast ejendom & ejendomshandel

WTC advokaterne yder rådgivning til erhvervsdrivende i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Vi rådgiver om køb og salg af alle former for erhvervsejendomme og gennemgår i den forbindelse alle dokumenter for at sikre den bedst mulige handel for vores klient.

Inden der skrives under på en aftale, bør vi konsulteres, således at der lægges en klar strategi for forhandlingerne om ejendommen.

Ved opstart af forhandlingerne bør køber være opmærksom på de muligheder og risici, der ligger i ejendommen, idet sådanne forhold direkte kapitaliseres på købesummen.

Ved køb af investeringsejendomme med udlejning for øje er der mange forhold at være opmærksom på, herunder særligt også de forretnings- og driftsmæssige, som vi gerne giver os i lag med i samarbejde med klienten. Det er eksempelvis vigtigt at undersøge, om der ligger en lejereserve, dvs. om der kan varsles lejeforhøjelse af de eksisterende lejere, eller man kan vurdere, om de i ejendommen eksisterende bolig- eller erhvervslejere kan opsiges.

Vi kender lejeniveauerne overalt i Danmark og kan på den måde være med til at vurdere, om den fastsatte købesum er korrekt.

Derudover kan vi være behjælpelig med at strømline ejendommen efter købet med eksempelvis: huslejevarslinger, klage over vurdering / dækningsafgift og ansøgninger over for kommunen om ændret anvendelse m.m.

WTC advokaterne har mange års erfaring i rådgivning af købere af fast ejendom. Vores rådgivning starter typisk med et møde hos en af vores advokater og slutter med skødets anmærkningsfrie tinglysning, medmindre vi tillige skal være behjælpelig med optimering og administration.

Har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

 

Medarbejdere med dette speciale

Morten Ammentorp

Morten Ammentorp

Advokat (H) | Partner

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat (H) | Partner

René Wøhler

René Wøhler

Advokat (H) | Partner

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat (H) | Partner

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Lone Mørch

Lone Mørch

Advokat (L)