Henrik Roslev Østergaard

Advokat (H) | Partner

E hro@wtc.dk
T +45 48 22 00 40
+45 44 34 50 59
M +45 28 30 44 17

Henrik Roslev Østergaard

Henrik har mange års rådgivningserfaring inden for fast ejendom. Henrik rådgiver både private og erhvervsdrivende om køb og salg af fast ejendom, både beboelsesejendomme og ejendomme til erhvervsmæssig benyttelse. Henrik har også betydelig erfaring med at føre retssager inden for dette område, herunder særligt mangler ved fast ejendom.

Herudover har Henrik i talrige år rådgivet om entrepriseretlige forhold, herunder ført et stort antal voldgiftssager og retssager om entrepriseretlige forhold. Henrik rådgiver den professionelle bygherre og entreprenør.

Henrik rådgiver desuden om lejeretlige forhold, både inden for den almindelige lejelov og inden for erhvervslejeloven.

Henrik har et godt øje for detaljen, og han bider sig fast i en problemstilling til den er løst til klientens tilfredsstillelse.

Henrik er partner og har møderet for Højesteret.

Præsentationsvideo