Fonde og legater

Fonde og legater

WTC advokaterne administrerer en række fonde og legater, med det formål at yde støtte til særlige områder.

Her på siden kan du læse nærmere om, hvad de forskellige fonde og legater repræsenterer, og hvordan du ansøger.

Hvis du har spørgsmål til en fond, et legat eller ansøgningsprocessen, så er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.

 

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Jørgen Lindgrens Fond // Ansøgningsfrist 1. februar

Fondens formål er at yde støtte til ture, oplevelser, koncerter mv. for Bakkehusets brugere og beboere. At yde støtte til de enkelte brugere og beboere af Bakkehuset til de pågældendes særlige personlige behov, som den pågældende ikke selv har midler til at finansiere.

Der findes ikke et ansøgningsskema, men ansøgning indgives pr. mail til fondens administrator, advokat Morten Jensen, pr. e-mail mdo@wtc.dk

 

Ansøgning skal være fonden i hænde senest 1. februar, hvis den skal behandles på fondens årlige bestyrelsesmøde i februar måned.

Bestyrelsen behandler som udgangspunkt ansøgningerne én gang årligt, men der kan indgives ansøgninger hele året. I så fald træder bestyrelsen sammen ved behov.

I ansøgningerne bør følgende anføres om hvert enkelt forhold, der søges til:

 • Kort beskrivelse af det ansøgte (aktiviteten mv.)
 • Angivelse af det ønskede beløb
 • Angivelse af, hvornår aktiviteten forventes afviklet
 • Ønske til, hvornår støttebeløbet udbetales
 • Kontonummer, hvortil støtten skal udbetales
Fonden Tippens Legat // Ansøgningsfrist 1. marts

Fondens formål er at yde støtte til Boldklubben B1938 i Idestrup og til Støtteforeningen for Boldklubben B1938, primært til anvendelse i ungdomsafdelingen, samt i øvrigt at yde støtte til bevarelse af en fodboldklub i Idestrup, hvis Boldklubben B1938 måtte blive nedlagt.

Der findes ikke et ansøgningsskema, men ansøgning indgives pr. mail til fondens administrator, advokat Morten Jensen, pr. e-mail mdo@wtc.dk

SN Kultur- og Erhvervsfond // Ansøgningsfrist 1. marts og 1. november

Fondens formål er at støtte aktiviteter, der kan anses for at fremme kultur- og erhvervsudviklingen på Falster og Østlolland. Fonden kan endvidere støtte landbrugserhvervets udvikling og herunder yde støtte til unge landsmænds uddannelse. Støtten ydes i form af legater til foreninger, institutioner, selskaber og personer. Dog må støtte ikke ydes til organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser.

Hent ansøgningsskemaet

SN Kultur- og Erhvervsfond - rejselegat // Ansøgningsfrist 1. marts og 1. november

Der kan søges til ophold på udenlandske læreanstalter, hvor ansøgeren har mulighed for at beskæftige sig med såvel landbrugsfaglige, kulturelle, økonomiske og samfundsmæssige forhold.

Hvem kan komme i betragtning:

 • Du skal være bosiddende eller have tilknytning til det tidligere Storstrøms Amt.
 • Du skal have gennemgået en praktisk/teoretisk landbrugsuddannelse under landboorganisationens uddannelsesprogram og afsluttet driftslederuddannelse med grønt bevis, eller lignende uddannelse, eller
  du kan være agronomstuderende og være mindst to år fremme i studiet.

Hent ansøgningsskemaet

Rejselegat – Brochure

Arbejdsgivere i Nykøbing Falsters Fond // Ansøgningsfrist 1. marts

Det er fondens formål at støtte uddannelse, kultur og andre almennyttige formål i Nykøbing Falster og omegn.

Der findes ikke et ansøgningsskema, men ansøgning indgives pr. mail til fondens administrator, advokat Morten Ammentorp, pr. e-mail ma@wtc.dk

De Lolland Falsterske Venstreblade Af 1914s fond // Ansøgningsfrist 15. marts

Fondens formål er:

 • At yde støtte til udbredelse af Det Radikale Venstres tanker og ide­er og dets politiske målsætning på Lolland-Falster ved at yde bidrag til lokalforeningers udgifter i forbindelse med afholdelse af valg til kommunalbestyrelser, henholdsvis valg til Folketinget og Europaparlamentet.
 •  At yde støtte til kandidater fra Lolland-Falster ved valg til regionsrådet.
 • At yde støtte til trykning og udsendelse af publikationer med de un­der 1-2 nævnte formål på Lolland-Falster og efter omstændighederne også til landsdækkende publikationer.
 • At yde støtte til kulturelle formål i almindelighed på Lolland-Falster, for eksempel til udgivelser vedrørende historiske og arkæolo­giske emner, byhistorie, museums- og arkivvirksomhed, bygningsfredning og restaurering, kunstnerisk udsmykning, musik og teater, når det må antages at indholdet eller formålet ikke strider imod Det Ra­dikale Venstres liberale grundholdning.

Hent ansøgningsskemaet