Artikler

Læs vores artikler her

Hvor store gaver må jeg give?

Hvor store gaver må jeg give mine børn, uden SKAT blander sig? I 2020 må man give hvert af sine børn gaver for op til kr. 67.100. Hvis gaven overstiger…

Læs artikel

Opdateret markedsføringslov 2020

Den 17. januar 2020 trådte nye ændringer i markedsføringsloven i kraft. Denne artikel giver overblik over ændringerne, og hvad du som erhvervsdrivende bør være opmærksom på i din markedsføring.

Læs artikel

Status på udfasning af iværksætterselskaber (IVS’er)

Det er allerede et halvt år siden, at muligheden for stiftelse af IVS’er i Danmark blev afskaffet og den 2-årige udfasning af IVS’et blev påbegyndt. Der er således kun er 1½ år tilbage for eksisterende IVS’er til at nå at omdanne sig, hvis tvangsopløsning skal undgås.

Læs artikel

Fra selvstændig til lønmodtager

Hvis du som arbejdsgiver har indgået en samarbejdsaftale med en selvstændig erhvervsdrivende om udførelse af et specifikt stykke arbejde, skal du være opmærksom på, hvilke vilkår vedkommende arbejder under. Vilkårene…

Læs artikel

Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)

For medarbejdere, som er omfattet af funktionærloven, gælder særlige regler, når de fritstilles i opsigelsesperioden. I denne artikel kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis medarbejderen får nyt arbejde i fritstillingsperioden.

Få styr på reglerne omkring modregning af anden løn i fritstillingsperioden i denne artikel.

Læs artikel

Hvad er reglerne for udlejers krav på vedligeholdelse og istandsættelse?

Man skulle umiddelbart tro, at det lejeretlige begreb ”indvendig vedligeholdelse” omfatter alt inden for boligens fire vægge, mens ”udvendig vedligeholdelse” handler om facade, tagrender, tag, terrassefliser og den slags. Sådan forholder det sig dog ikke i lejerettens kringlede verden. Læs om reglerne i denne artikel.

Læs artikel

WTC advokaterne vokser endnu en gang

WTC advokaterne i Hillerød og Helsingør har netop annonceret, at en overtagelse af det veletablerede advokatfirma Advokaterne i Bødkergården i Helsinge er på vej.  Overtagelsen sker som et naturligt, strategisk…

Læs artikel

Er en tidsbegrænset lejeaftale gyldig?

Overvejer du at leje din bolig ud i en tidsbegrænset periode, så er det vigtigt, at du har en god grund. Er begrundelsen for den tidsbegrænsede udlejning ikke ”god nok”, risikerer du nemlig, at tidsbegrænsningen bliver tilsidesat, og at lejeren får ret til at blive boende i lejemålet.

Læs artikel

Skærpelse af reglerne om reelle ejere

Folketinget har vedtaget skærpede regler om registrering af reelle ejere. Overholdes de nye regler ikke, risikerer virksomheder i værste fald at blive tvangsopløst. Få overblik over de skærpede regler, og hvordan din virksomhed kan leve op til dem i denne artikel.

Læs artikel

6 gode råd til dig, som ikke har et testamente

Hvem får forældremyndigheden over dine børn, hvis du dør? Og har du helt styr på, hvem der arver dig?
Med et testamente og et børnetestamente får du indflydelse på begge dele. I denne artikel giver vi 5 gode råd til, hvordan du sikrer dine børn og din ægtefælle eller samlever bedst.

Læs artikel

Den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020 – hvad betyder det for din virksomhed? Få styr på samtidighedsferie, overgangsordning og indefrysning af feriemidler i denne artikel.

Læs artikel

Kan man opsige en medarbejder under sygdom?

Der er intet i lovgivningen, der forhindrer en arbejdsgiver i at opsige en medarbejder, mens medarbejderen er syg. Ønsker man at opsige en medarbejder alene fordi medarbejderen er syg, er der dog forskellige ting, man skal være opmærksom på.

Læs artikel

5 ting du bør vide, før du bliver udlejer

Vil du leje ét eller flere lejemål ud, er det vigtigt at kende lejeloven. Ellers risikerer du at ende i problemer med lejere eller med en tur i Huslejenævnet. Nedenfor er fem gode råd til dig, der går med overvejelser om at blive udlejer.

Læs artikel

Hvordan laver jeg et lejepåkrav?

Når lejer ikke betaler sin husleje, skal der fremsendes en rykker til lejer, hvilket i lejeretlige termer kaldes et ”lejepåkrav”. Men hvordan laver man et lejepåkrav? Og hvilke oplysninger skal lejepåkravet indeholde?

Læs artikel

Afgørelse i Ankenævnet: Lejer slap for at istandsætte

Ankenævnet for Huslejenævnene i København har den 7. marts 2019 truffet en afgørelse, der har skabt debat blandt fagfolk i branchen. Sagen handlede om, hvorvidt en udlejer kunne kræve et lejemål istandsat, da lejer fraflyttede lejemålet efter 18 måneder.

Læs artikel

Gør-det-selv-jura – en god ide?

Du gør sikkert mange ting selv uden hjælp fra fagfolk – maler vægge, bager brød, klipper hæk, installerer nye programmer på computeren osv. Det går som regel godt og uden de store skader, selv om fagfolk måske kunne gøre det bedre. Men vælger du at klare familiejuraen selv, kan konsekvenserne være meget større end en skævt klippet hæk.

Læs artikel