Ansættelsesret og arbejdsret

Læs artikler her

Den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020 – hvad betyder det for din virksomhed? Få styr på samtidighedsferie, overgangsordning og indefrysning af feriemidler i denne artikel.

Læs artikel

Kan man opsige en medarbejder under sygdom?

Der er intet i lovgivningen, der forhindrer en arbejdsgiver i at opsige en medarbejder, mens medarbejderen er syg. Ønsker man at opsige en medarbejder alene fordi medarbejderen er syg, er der dog forskellige ting, man skal være opmærksom på.

Læs artikel

Forretningshemmeligheder

Folketinget har den 10. april 2018 vedtaget ny lov om forretningshemmeligheder. Loven træder i kraft den 9. juni 2018. Loven regulerer erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder og definerer begrebet…

Læs artikel

Opsigelse i forbindelse med graviditet

Regelsættet: Af ligebehandlingslovens § 9 fremgår det, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på baggrund af, at denne er fraværende på baggrund af graviditet, barsel eller adoption. Af…

Læs artikel

Hold styr på bonussen

Hvis en eller flere af dine medarbejdere er aflønnet i en form, der er resultatafhængig, er det vigtigt at sikre sig, at parametrene for udregningen af bonus er korrekte og…

Læs artikel

Varsling og placering af ferie

Når du som arbejdsgiver skal varsle en medarbejders ferie, enten i forbindelse med den normale ferieplanlægning eller i forbindelse med en opsigelsessituation, er det vigtigt at bemærke, at der er…

Læs artikel