Ansættelsesret

Læs artikler her

Den nye ferielov

Der er vedtaget en ny ferielov – hvad betyder det for dig? Folketinget har den 25. januar 2018 vedtaget en ny ferielov. Den træder i kraft den 1. september 2020.…

Læs artikel

Forretningshemmeligheder

Folketinget har den 10. april 2018 vedtaget ny lov om forretningshemmeligheder. Loven træder i kraft den 9. juni 2018. Loven regulerer erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder og definerer begrebet…

Læs artikel

Opsigelse i forbindelse med graviditet

Regelsættet: Af ligebehandlingslovens § 9 fremgår det, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på baggrund af, at denne er fraværende på baggrund af graviditet, barsel eller adoption. Af…

Læs artikel

Hold styr på bonussen

Hvis en eller flere af dine medarbejdere er aflønnet i en form, der er resultatafhængig, er det vigtigt at sikre sig, at parametrene for udregningen af bonus er korrekte og…

Læs artikel

Varsling og placering af ferie

Når du som arbejdsgiver skal varsle en medarbejders ferie, enten i forbindelse med den normale ferieplanlægning eller i forbindelse med en opsigelsessituation, er det vigtigt at bemærke, at der er…

Læs artikel

Opsigelse af funktionærer

Når du overvejer at opsige en eller flere funktionær(er), er der en række forhold, som du skal være opmærksom på. Denne artikel beskriver nogle af de vigtigste forhold. Opsigelsesvarsel Varslet…

Læs artikel