Erhvervsrådgivning

Persondata

WTC advokaterne har specialiseret sig i både den eksisterende persondatalovgivning samt den kommende.

Alle virksomheder behandler persondata – hvilket fx kan være oplysninger om medarbejdere, et kundekartotek, navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en leverandør eller samarbejdspartner, fotografier eller en forenings medlemsfortegnelse – og derfor er databeskyttelsesforordningen relevant for alle virksomheder.

Det er muligt, at I allerede har godt styr på virksomhedens behandling af persondata, men med forordningen kommer der en række skærpede krav til denne behandling. Virksomheden skal kunne dokumentere, at forordningen med de skærpede krav overholdes.

Vi hjælper din virksomhed godt på vej, og sørger for at at virksomheden overholder alle de skærpede krav, som persondataforordningen bringer med sig den 25. maj 2018.

De skærpede krav handler blandt andet om,

  • skærpet krav til den registreredes samtykke,
  • udvidelse af den registreredes rettigheder i forhold indsigt i, ændring og sletning af egne oplysninger,
  • krav til virksomheden om at implementere passende tekniske og organisatoriske    sikkerhedsforanstaltninger,
  • krav til virksomhedens dokumentation for overholdelse af forordningen,
  • krav om udarbejdelse af interne og eksterne datapolitikker samt risikovurdering,
  • meget store bøder.

Vi sørger for, at virksomheden har overblik over både det juridiske og håndteringen af IT-sikkerheden i praksis.

Det kan være en stor mundfuld, at forene rådgivning fra både jurister og IT- sagkyndige, der ikke nødvendigvis forstår hinandens ”sprog”.

Derfor tilbyder WTC advokaterne A/S i samarbejde med et IT-sikkerhedsfirma at holde et møde med jeres virksomhed, hvor vi gennemgår de centrale elementer i databeskyttelsesforordningen og tager en indledende snak med jer om jeres virksomheds eventuelle behov i lyset af databeskyttelsesforordningen.

Vi tilbyder også et decideret compliance-tjek, hvor vi sammen med jer kortlægger virksomhedens persondata og derefter udarbejder en rapport, der beskriver, hvordan virksomheden bør forholde sig juridisk og IT-mæssigt for at kunne overholde databeskyttelsesforordningen.

Har I spørgsmål til databeskyttelsesforordningen – eller ønsker I et møde eller et compliance-tjek – er I meget velkomne til at kontakte advokat Gabriel L. K. Martiny, advokat René Wøhler eller advokatfuldmægtig Stephan Margaard Svendsen.

Medarbejdere med dette speciale

Advokat og partner (H)

M glm@wtc-law.dk
T +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 13

Advokat og partner (H)

rew@wtc-law.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 44

Advokatfuldmægtig

sms@wtc.law.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 11

Relaterede artikler