Erhvervslejemål – sådan regulerer du lejen

Erhvervslejemål – sådan regulerer du lejen

Erhvervslejemål – sådan regulerer du lejen
Udgivet den 19. jan. 2023

Del artiklen

Er du erhvervslejer i et nyligt indgået lejemål, vil fastsættelsen af lejen typisk tage udgangspunkt i andre erhvervslejemål på markedet. Men hvordan sikrer du, at din husleje er fair og retfærdig for både udlejer og lejer?

Når du indgår en lejekontrakt, er lejen for lejemålet det beløb, som du og udlejer kan blive enige om, at lejemålet er værd. Du skal som lejer være opmærksom på, at der ikke er noget krav om, at den leje du og udlejer fastsætter skal svare til markedslejen – eller svare til den leje, naboen betaler.

I erhvervslejeloven er der dog regler for, hvor meget en udlejer må opkræve i husleje. Hos WTC ser vi tilfælde, hvor det er muligt at få en for høj husleje nedsat. Det kræver, at man har været lejer i et erhvervslejemål i en periode på minimum 4 år før man kan kræve lejen reguleret. De nærmere regler herom findes i erhvervslejeloven.

Læs nærmere om regler for boliglejemål

Du har som lejer ret til få reguleret din leje, medmindre udlejer specifikt i lejekontrakten har fraskåret dig denne mulighed. Hvis din lejeaftale er indgået før år 2000, kan udlejer ikke fraskrive dig retten.

Ved vurderingen af om man som erhvervslejer betaler en for høj husleje, i forhold til markedslejen, skal der tages hensyn til bl.a. kontraktvilkår, beliggenhed, anvendelse, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand på dit lejemål i forhold til andre tilsvarende lejemål. Markedslejen fastsættes skønsmæssigt, og det er den der ønsker lejen reguleret til markedslejen, der har bevisbyrden for, hvad markedslejen udgør.

Hvis man har aftalt lejeregulering efter pristal i bestående lejemål, og udlejer har reguleret med hele stigningen – eller hvis lejen er reguleret efter en aftalt procentregulering over flere år – risikerer den ”nye leje” at overstige markedslejen. Dette skyldes, at nettoprisindekset fra 2021 til 2022 i nogle tilfælde er steget med helt op til 11%. Reguleringen af lejen (hvor meget lejen må stige) kan ikke nødvendigvis holdes inden for grænserne af markedslejen for tilsvarende nyudlejede erhvervslejemål.

Hvad skal du gøre?

Hvis du ønsker at kræve huslejen reguleret efter ovennævnte regelsæt, så skal du som lejer skrive til udlejer og meddele, at du mener, at lejen er for høj og kræve lejen nedsat. Der skal overholdes nogle formalia, men det kan vi hjælpe dig med, ligesom vi kan hjælpe dig med at undersøge lejeniveauet. Udlejer kan ikke opsige dig som lejer, fordi du kræver lejenedsættelse.

Der kan være mange penge at spare både på kort og lang sigt. Udover lejebesparelsen for fremtiden vil en lejenedsættelse alt andet lige også betyde, at din forretning bliver mere værd, idet dit erhvervslejemål og forretning bliver mere attraktiv at overtage.

Beviset for, at din husleje er højere end markedslejen, kan føres ved syn og skøn og sammenlignings-lejemål.

Hvis du har haft dit lejemål i mere end 4 år (fredningsperiode) og mener, at lejen er for høj, bør du kraftigt overveje at iværksætte en lejereguleringssag.

Hvis du har spørgsmål til denne artikel eller ønsker vejledning omkring lejenedsættelse eller rådgivning i forbindelse med indgåelse eller udarbejdelse af en erhvervslejekontrakt, er du velkommen til at kontakte os. 

Læs også Regulering til markedsleje og Udfærdigelse af erhvervslejekontrakter

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

René Wøhler

René Wøhler

Advokat (H) | Partner

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat (H) | Partner

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat (H) | Partner

Anders Eggert Nielsen

Anders Eggert Nielsen

Advokatfuldmægtig

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk