Udarbejdelse af erhvervslejekontrakt

Udarbejdelse af erhvervslejekontrakt

Udarbejdelse af erhvervslejekontrakt
Udgivet den 17. okt. 2017

Del artiklen

Hvis du enten som udlejer står over for at skulle leje et erhvervslejemål ud, eller du som erhvervsdrivende står over for at skulle finde et erhvervslejemål, er der en hel del ting, du skal være opmærksom på.

Reglerne om udlejning af erhvervslejemål er i vidt omfang fravigelige, det vil sige, at erhvervslejelovens regler kun finder anvendelse, hvis ikke lejer og udlejer har aftalt noget omkring det omhandlede punkt.

Det betyder samtidig, at der er et frit spillerum for at indgå en god erhvervslejekontrakt, men også en dårlig, hvis ikke man har en kyndig rådgiver med på råd. Lejer bliver som regel præsenteret for en standardkontrakt af udlejer, muligvis en der er udfærdiget af den ejendomsmægler, som har haft lejemålet i kommission.

Problemet med standardkontrakter er, at de sjældent tager højde for de individuelle forhold, som gør sig gældende i den konkrete sag, det være sig eksempelvis, ønske om afståelse, hvem har vedligeholdelsen og hvad er omfanget, uopsigelighed, lejens regulering, lejers specifikke anvendelse, retablering, særindretninger osv.

Som lejer vil der i erhvervslejekontrakten mange gange være et standardvilkår om, at lejen aldrig kan komme under begyndelseslejen, eller endnu værre, at lejen kun kan reguleres opadgående. Dette vil være gift for en lejer, hvis virksomheden er afhængig af forretningens placering og dermed af lejemålet.

Yderligere kan der ved forhandling mange gange opnås en lavere leje eller andre favorable vilkår.

Som udlejer skal du være opmærksom på, at erhvervslejelovens regler generelt er deklaratoriske, det vil sige, at lovens regler gælder, hvis ikke udlejer/lejer specifikt har fraveget dem i lejeaftalen. Lejelovene er generelt lejerbeskyttende, og derfor er det for udlejer særdeles vigtigt at få udfærdiget en lejekontrakt, der ikke blot er et standardprodukt.

Det er derfor absolut anbefalelsesværdigt at have en rådgiver med på sidelinjen, hvis du skal indgå en erhvervslejekontrakt – uanset om du er lejer eller udlejer.

Vi tilbyder gerne at gennemgå en erhvervslejekontrakt til en fast pris, men deltager også meget gerne i forhandlingerne med udlejer eller lejer på et tidligere tidspunkt.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk