OVERVEJER DU AT OPRETTE ET TESTAMENTE ONLINE?

Gå tilbage

OVERVEJER DU AT OPRETTE ET TESTAMENTE ONLINE?

Det er populært at få udfærdiget testamente over nettet. De fleste gør det for at spare penge, men det kan i sidste ende blive en dyr og opslidende besparelse for dine arvinger.

 

For at spare penge kan det naturligvis være fristende at gå ind på en hjemmeside, der lover, at du i løbet af 20 minutter ved at svare på ca. 10 spørgsmål straks kan få tilsendt dit testamente pr. mail til en pris noget under det, en advokat med speciale i arveret ville kræve.

 

Det er muligvis et udmærket testamente, du får ud af det, men der er en overordentlig stor risiko for, at der overses vigtige detaljer, som kan få alvorlige konsekvenser for dine arvinger eller dig selv som den længstlevende.

 

Ved de fleste online modeller stilles du en række spørgsmål, som du skal svare på. Desværre får du ikke grundig rådgivning undervejs, og der er derfor stor risiko for, at vigtige forhold overses. Du vil også blive bedt om at svare på noget, som du formentlig ikke har juridisk indsigt i, og du vil blive stillet over for valg, som du ikke kender konsekvensen af.

 

Der er meget sjældent rådgivning om skatter, afgift, pension andre forhold, som kan påvirke dine valg, og som kan være overordentlige vigtige.

 

Den manglende rådgivning er et stort problem. De steder, hvor du evt. kan få 10-20 minutters rådgivning over telefonen, vil i mange tilfælde være rådgivning fra studerende eller jurister, der alene udarbejder testamenter, men ikke har den praktiske erfaring med behandling af dødsboerne på baggrund af testamenter eller erfaring med retssager på baggrund af tvetydige testamenter.

 

I familier med ”dine, mine og eventuelt vores børn” er det svært at overskue, hvad der skal gælde ved den første ægtefælles død og dernæst, hvad der skal ske ved den sidste ægtefælles død. Samtidig ved man jo ikke på forhånd, hvem der dør først, og måske skal der gælde noget forskelligt, alt efter om det er dig eller din ægtefælle, der dør først.

 

Der findes (måske) ”standard-familier”, som kan følge et spørgeskema og få et automatiseret testamente ud i den anden ende, men de fleste ved ikke selv, om de er en sådan ”standard-familie”, og de penge, der spares, er virkelig dårligt sparet, hvis det viser sig, at testamentet ikke stemmer overens med de ønsker og behov, man har.

 

Et andet moment er ansvaret for den der udfærdiger testamentet. Advokater skal tegne forsikring – det er lovpligtigt. Herudover hæfter advokaten personligt for det beløb, der måtte være tabt ud over forsikringsdækningen. Hvis dit testamente er udfærdiget af andre rådgivere, end advokater, er det ikke sikkert der er en forsikring, der dækker eventuelle fejl.

 

Det er i øvrigt en meget udbredt misforståelse, at et testamente underskrevet for notaren er lig med et juridisk rigtigt testamente. Notaren skal blot sikre sig, at du er den, du legitimerer dig som, og at du kan handle fornuftsmæssigt. Notaren gennemgår ikke indholdet for, om det er juridisk korrekt.

 

Få en personlig rådgivning og tænk dig om, før du beslutter dig for, hvem der skal rådgive dig i forbindelse med oprettelse af dit testamente.

 

Har du spørgsmål til denne artikel er du velkommen til at kontakte advokat Nete Dahl-Sørensennds@wtc.dk, advokat Lone Mørchlm@wtc.dk og Pernille Lauritsenpl@wtc.dk alle I Hillerød eller Ditte Kjeldgaarddk@wtc.dk i Helsingør. Du er også velkommen til at kontakte os på 4822 0040.