Lone Mørch

Lone beskæftiger sig særligt med familieret, herunder oprettelse af testamenter, samlivskontrakter og ægtepagter, skilsmisse og bodeling, sager om forældremyndighed og børns bopæl samt dødsbobehandling. 

Lone går gerne i retten med klienterne, men det er lige så ofte det personlige samarbejde med klienterne og den løsningsorienterede tilgang til sagerne, som hjælper klienterne til at få en aftale eller et resultat, som de er glade for.

I familieretten er det ikke kun juraen, der er på spil – der er ofte også følelser på spil. Lone hjælper klienterne igennem den svære proces, når et ægteskab ophører, når forældre ikke længere kan tale sammen om deres børn eller når arvinger skal dele et bo. Altid med det overordnede mål at finde den løsning, der er bedst for klienten.

Også fast ejendom, herunder boligrådgivning og berigtigelse af ejendomshandler, falder inden for Lones arbejdsområder. Lone har været advokat i Hillerød siden 1985, har arbejdet med boligrådgivning i alle årene og kender Nordsjællands boligområder.

Lones kompetencer anvendes bredt, idet hun tillige er formand for bestyrelsen for Investeringsforeningen Handelsinvest med base i Herning. Lone er også formand for bestyrelsen for Hillerød Kvindekrisecenter, som hjælper voldsramte kvinder og deres børn.

Lone har møderet for Landsret

Præsentationsvideo

Artikler

Kontakt os