Lone Mørch

Som advokat med base i Hillerød i mere end 35 år har Lone Mørch (født 1956) opnået et bredt kendskab til Nordsjælland og i særdeleshed Hillerød. 

Lone beskæftiger sig særligt med familieret, herunder oprettelse af testamenter, samlivskontrakter og ægtepagter, skilsmisse og bodeling, sager om forældremyndighed og børns bopæl  samt dødsbobehandling. 

Også fast ejendom, herunder boligrådgivning og berigtigelse af ejendomshandler samt tvangsauktioner falder indenfor Lones arbejdsområder.

Lones kompetencer anvendes bredt, idet hun tillige er formand for bestyrelsen for investeringsforeningen Handelsinvest med base i Herning. Lone er også formand for bestyrelsen for Hillerød Kvindekrisecenter, som hjælper voldsramte kvinder og deres børn.

Arbejdsområder

Testamenter
Ægtepagter
Skilsmisse
Separation
Bodeling
Børnesager
Dødsbobehandling
Boligrådgivning
Tvangsauktioner 

Medlemskab: Danske FAMILIEadvokater 

Præsentationsvideo

Artikler

Kontakt os