fbpx

Ditte Kjeldgaard

Advokat

dk@wtc.dk
T +45 48 22 00 40
D +45 49 25 02 66

Ditte Kjeldgaard

Ditte har mange års erfaring med specialiseret rådgivning inden for privatretten. Ditte rådgiver om familie- og arveret, herunder oprettelse af testamenter, samlivskontrakter og ægtepagter, skilsmisse, bodeling og børnesager samt dødsbobehandling.

Ditte tænker altid hele vejen rundt og mange år ud i fremtiden, så klienterne får en langsigtet, fair, pragmatisk og juridisk optimal rådgivning. Ditte går altid til opgaverne med godt humør, og er meget vellidt af vores klienter.

Ditte er udpeget af Retten i Helsingør som autoriseret bobehandler, og behandler således offentlige ægtefælleskifter efter anmodning fra Retten (typisk særligt komplicerede skilsmisser).

Derudover har Familieretshuset udpeget og valgt, at Ditte skal være fast værge for en række borgere, som har behov for hjælp.

Ditte er tillige udpeget af Skifteretten i Helsingør til at behandle gældssaneringssager.

Ditte har mange års undervisningserfaring som ekstern lektor ved Københavns Universitet i faget Arv & Pension (3. år).

Derudover har Ditte stor undervisningserfaring som underviser af andre advokater via Advokaternes HR i familie- og arveret, ligesom Ditte underviser i dødboskifte for Dansk Ejendomsmæglerforening.

Ditte er således altid fuldt opdateret inden for sit fagområde – og mange gange på forkant med kommende lovgivning – hvilket selvfølgelig kommer klienterne til gode.

Print Friendly, PDF & Email

Præsentationsvideo