Ditte Kjeldgaard

Ditte har været advokat siden 2005.

Ditte beskæftiger sig med familie- og arveret, herunder oprettelse af testamenter, samlivskontrakter og ægtepagter, skilsmisse, bodeling og børnesager samt dødsbobehandling. Ditte behandler også gældssaneringssager for Skifteretten i Helsingør.

Ditte er autoriseret bobehandler ved Retten i Helsingør og behandler således offentlige ægtefælleskifter efter anmodning fra Retten. Derudover er Ditte Statsforvaltningens faste værge.

Ditte har stor undervisningserfaring og underviser for Advokaternes HR i familie- og arveret samt for Dansk Ejendomsmæglerforening i dødsboskifte. Ditte har været ekstern lektor ved Københavns Universitet i faget Arv & Pension (3. år).

Arbejdsområder

Arveret, herunder testamenter
Dødsbobehandling
Separation og skilsmisse
Bodeling, herunder pensionsmæssige forhold
Børnesager
Ægtepagter
Værgesager
Gældssaneringssager

Medlemskaber
Danske FAMILIEadvokater
Danske Arveretsadvokater
Nordsjællands Erhvervsnetværk

Præsentationsvideo

Publikationer

Kontakt os