Whistleblowerordning 2023 – Forbered dig på et nyt lovkrav

Whistleblowerordning 2023 – Forbered dig på et nyt lovkrav

<strong>Whistleblowerordning 2023 – Forbered dig på et nyt lovkrav</strong>
Udgivet den 6. dec. 2022

Del artiklen

Har din virksomhed 50 eller flere medarbejdere ansat? Hvis ja, skal du huske at få etableret en intern whistleblowerordning senest den 17. december 2023, hvor det bliver et lovkrav for alle mellemstore virksomheder. Begynd derfor allerede nu at få etableret en intern whistleblowerordning i din virksomhed.

Er din virksomhed omfattet af lovkravet?

Den 17. december 2021 blev det et lovkrav at etablere en intern whistleblowerordning for alle arbejdsgivere i den offentlige sektor med 50 eller flere ansatte, samt for arbejdsgivere i den private sektor med 250 eller flere ansatte. Fra den 17. december 2023 vil lovkravet også gælde for private virksomheder med 50 til 249 ansatte.

Det er som udgangspunkt ikke et lovkrav for mindre virksomheder med under 50 ansatte at etablere en intern whistleblowerordning, medmindre virksomheden er omfattet af anden lovgivning, som stiller krav hertil – f.eks. hvis virksomheden er omfattet af lov om finansiel virksomhed.

Hvad er en whistleblowerordning?

En intern whistleblowerordning er et system, hvor virksomhedens ansatte anonymt eller fortroligt kan indberette overtrædelser eller problematiske forhold på arbejdspladsen. De ansatte kan lave indberetninger om overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Eksempler herpå er dokumentfalsk, tyveri, seksuel chikane, overtrædelse af bogføringsloven og tilsidesættelse af faglige standarder.

Den interne whistleblowerordning skal kunne benyttes af alle ansatte på arbejdspladsen. Derudover kan din virksomhed overveje at stille whistleblowerordningen til rådighed for øvrige persongrupper, herunder f.eks. frivillige, praktikanter, aktionærer og bestyrelsen.

Læs også artiklen om: Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning

Hvorfor etablere en ordning allerede nu?

Selvom det som udgangspunkt ikke er et lovkrav for små virksomheder, og lovkravet for mellemstore virksomheder først træder i kraft til december 2023, kan både små og mellemstore virksomheder drage fordel ved at etablere en whistleblowerordning allerede nu.

En whistleblowerordning giver virksomhedens ansatte mulighed for at ytre sig om problematiske forhold på arbejdspladsen uden at frygte for negative konsekvenser. En intern whistleblowerordning er derfor med til at sikre åbenhed og gennemsigtighed, samt forbygge og afdække kritisable forhold på en arbejdsplads.

Ved at etablere en intern whistleblowerordning i din virksomhed allerede nu, giver du dine ansatte og eventuelle øvrige persongrupper mulighed for at foretage anonyme indberetninger om kritisable forhold internt i din virksomhed. Hvis dine ansatte eller øvrige persongrupper ikke har denne mulighed, kan de blive nødsaget til at fortage en anonym indberetning til en ekstern whistleblowerordning hos Datatilsynet.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk