Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning

Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning

Datatilsynet etablerer ny whistleblowerordning
Udgivet den 17. jan. 2022

Del artiklen

Den 17. december 2021 trådte en ny uafhængig ekstern whistleblowerordning i kraft. Whistleblowerordningen, der håndteres af Datatilsynet, modtager og behandler medarbejderes indberetninger om lovovertrædelser og andre alvorlige forhold på arbejdspladsen.

Whistleblowerordningen kan benyttes af alle, der kommer i besiddelse af visse oplysninger om ens nuværende eller tidligere arbejdsplads eller en arbejdsplads, hvor man har eller har haft arbejdsrelaterede aktiviteter f.eks. som frivillig, praktikant eller selvstændig.

Hvad kan medarbejderen indberette?

Whistleblowerordningen tager imod og behandler indberetninger om overtrædelser inden for dele af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold. Det vil sige, at der modtages indberetninger om eksempelvis misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri, hvidvask, fødevaresikkerhed, forbrugerbeskyttelse og andet.

Læs hvilke forhold, der kan indberettes til whistleblowerordningen her.

Whistlebloweren kan vælge at indberette anonymt og må på ingen måde blive straffet af arbejdspladsen for at indberette oplysningerne.

Dog skal whistlebloweren overholde visse krav for at opnå denne beskyttelse. F.eks. må whistlebloweren ikke forsætligt indberette urigtige oplysninger, ligesom oplysningerne skal være indhentet på en lovlig måde. Whistlebloweren må således ikke have skaffet sig adgang til oplysningerne ved f.eks. indbrud, hacking eller have foretaget en ulovlig optagelse.

Der kan indberettes overtrædelser via whistleblowerordningen her.

Intern whistleblowerordning

Som virksomhedsejer, inden for det private, skal du være opmærksom på, at jeres arbejdsplads med den nye whistleblowerlov (lov nr. 1436 om beskyttelse af whistleblowere) er forpligtet til at oprette en intern whistleblowerordning, såfremt virksomheden har 50 ansatte eller flere. Virksomheder med 50-249 ansatte har dog først pligt til at etablere en intern whistleblowerordning fra den 17. december 2023.

Du kan læse mere om forskellige whistleblowerordninger her.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk