Varsling og placering af ferie

Varsling og placering af ferie

Varsling og placering af ferie
Udgivet den 13. jul. 2023

Del artiklen

Når du som arbejdsgiver skal varsle en medarbejders ferie, enten i forbindelse med den normale ferieplanlægning eller i forbindelse med en opsigelsessituation, er det vigtigt at bemærke, at der er en række frister, der skal overholdes.

Dine medarbejdere har ret til at holde 5 ugers ferie om året (25 dage), hvoraf de 3 uger betegnes som hovedferie. De øvrige 2 uger betegnes som restferie.

Læs også: Hvem bestemmer, hvornår du må holde ferie?

Hvis medarbejderen har optjent mindre end 15 dages ferie, betegnes hele den optjente ferie som hovedferie. Hovedferien skal placeres i perioden fra den 1. maj til den 30. september.

Du skal i videst muligt omfang prøve at imødekomme medarbejderens ønske om, hvornår ferien skal placeres. Som arbejdsgiver har du dog mulighed for at fastsætte, hvornår ferien skal afholdes under hensyntagen til virksomhedens drift og i henhold til de gældende varslingsregler.

Varslingen af hovedferien skal ske med minimum 3 måneders varsel, hvorimod restferie skal varsles med 1 måned.

Varsling af ferie i forbindelse med opsigelse

De almindelige frister for varsling af ferie skal overholdes, også når der er tale om ferie i en opsigelsesperiode.

Eksempel 1

Opsiges medarbejderen den sidste hverdag i måneden med et varsel på 3 måneder, vil det kun være den endnu ikke afholdte restferie, som kan varsles afholdt i opsigelsesperioden.

Eksempel 2

Opsiges medarbejderen den sidste hverdag i måneden med et varsel på 4 måneder, vil det derimod som udgangspunkt både være den endnu ikke afholdte hovedferie og restferie, som kan varsles afholdt i opsigelsesperioden.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk