fbpx

Varsling og placering af ferie

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Varsling og placering af ferie

WTC advokaterne - Mødelokale

Når du som arbejdsgiver skal varsle en medarbejders ferie, enten i forbindelse med den normale ferieplanlægning eller i forbindelse med en opsigelsessituation, er det vigtigt at bemærke, at der er en række frister, der skal overholdes.

Efter ferielovens kap. 2 har medarbejderen ret til 5 ugers (25 dages) ferie om året, hvoraf de 3 uger betegnes som hovedferie og de øvrige 2 uger betegnes som restferie. Har medarbejderen optjent mindre end 15 dages ferie, betegnes hele den optjente ferie som hovedferie. Hovedferien skal placeres i perioden 1. maj til 30. september.

Varslingen af hovedferien skal ske med minimum 3 måneders varsel, hvorimod restferie skal varsles med 1 måned, jfr. ferielovens kap. 3.

Det er vigtigt at bemærke, at arbejdsgiveren under hensyntagen til virksomhedens drift og førnævnte varslingsregler kan fastsætte, hvornår ferien skal afholdes. Arbejdsgiveren skal imidlertid i videst mulige omfang prøve at imødekomme medarbejderens ønske om, hvornår ferien skal placeres.

Eksempler ved opsigelse af en medarbejder

Eksempel 1

Opsiges medarbejderen den sidste hverdag i måneden med et varsel på 3 måneder, vil det kun være den endnu ikke afholdte restferie, som kan varsles afholdt i opsigelsesperioden.

Eksempel 2

Opsiges medarbejderen den sidste hverdag i måneden med et varsel på 4 måneder, vil det derimod som udgangspunkt både være den endnu ikke afholdte hovedferie og restferie, som kan varsles afholdt i opsigelsesperioden.

Print Friendly, PDF & Email