Hvem bestemmer, hvornår du må holde ferie?

Hvem bestemmer, hvornår du må holde ferie?

Hvem bestemmer, hvornår du må holde ferie?
Udgivet den 20. jun. 2023

Del artiklen

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du afholder ferie. Kan du og din arbejdsgiver ikke blive enige, er det i sidste ende din arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår du kan afholde ferie. Dog indeholder ferieloven nogle mindstekrav, som din arbejdsgiver skal overholde.

Din ret til afholdelse af ferie 

Du har som udgangspunkt ret til at holde fem ugers ferie om året, uanset om du har optjent ret til betalt ferie.

Du optjener ret til 2,08 betalte feriedage hver måned i ferieåret, svarende til at du optjener ret til 5 ugers betalt ferie i ferieåret. Ferieåret løber fra den 1. september til den 31. august året efter.

Din optjente betalte ferie kan du afholde i løbet af ferieafholdelsesperioden. Ferieafholdelsesperioden omfatter selve ferieåret, hvori ferien optjenes (1. september til den 31. august året efter), og de efterfølgende 4 måneder fra ferieårets udgang til kalenderårets udløb (1. september til 31. december).

Du har ret til at afholde mindst 3 ugers optjent betalt ferie i sammenhæng (også kaldet hovedferien) i perioden fra den 1. maj til den 30. september. Hovedferien kan kun opdeles i kortere periode, hvis du selv ønsker det.

Restferien, dvs. de 2 resterende uger, kan du afholde i løbet af hele året. Du har som udgangspunkt ret til at afholde minimum 5 sammenhængende dage. Har du mindre end 5 feriedage tilbage, har du også ret til at holde dem sammenhængende.

Du kan godt afholde feriedage på forskud, selvom du endnu ikke måtte have optjent betalte feriedage, hvis du indgår skriftlig aftale med din arbejdsgiver. Du skal dog være opmærksom på, at din arbejdsgiver ikke er forpligtet til at lave en sådan aftale.

Læs også: Den nye ferielovs betydning for direktører

Er du forpligtet til at holde ferie?

Du har ikke pligt til at afholde ferie, hvis du ikke har optjent ret til betalte feriedage. Din arbejdsgiver kan kun pålægge dig at holde de feriedage, som du har optjent løn eller feriegodtgørelse til. Der gælder dog en undtagelse, hvis din arbejdsgiver holder ferielukket.

Det skal aftales med din arbejdsgiver, hvornår du afholder dine feriedage. Kan I ikke blive enige, vil det i sidste ende være din arbejdsgiver, der bestemmer, hvornår du skal afholde din ferie.

Din arbejdsgivers ret til at fastlægge tidspunktet for din afholdelse af ferie

Din arbejdsgiver har så vidt muligt pligt, til at imødekomme dine ønsker om, hvornår du ønsker at afholde din ferie. Det gælder særligt, hvis du f.eks. har børn i skolealderen og gerne vil holde fri, når dine børn har sommerferie, efterårsferie og juleferie mv.

Hvis hensynet til virksomhedens drift imidlertid gør, at arbejdsgiver ikke ser sig i stand til at imødekomme dine ønsker, har arbejdsgiver mulighed for at varsle, hvornår du skal afholde ferie.  

Afholdelse af hovedferie skal varsles senest 3 måneder før hovedferien begynder.

For så vidt angår de øvrige feriedage (restferien) skal disse varsles afholdt senest 1 måned før ferien begynder.

Konsekvenser af manglende ferieafholdelse

Det er vigtigt for både dig og din arbejdsgiver at sørge for, at ferielovens regler overholdes, da det kan have konsekvenser, hvis ferien ikke bliver afholdt i overensstemmelse med ferielovens regler.

Hvis du ikke når at afholde al din ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb, kan dette i yderste konsekvens medføre, at du mister dine optjente betalte feriedage.

Overførsel af ferie

Du har mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at optjent betalt ferie, ud over 4 uger, overføres til afholdelse i den følgende ferieafholdelsesperiode.

I så fald skal du dog huske, at du skal indgå skriftlig aftale herom senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden. En arbejdsgiver er således forpligtet til senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden, at meddele Feriekonto, eller den der skal udbetale feriepengene, at ferien overføres.

Overførsel af ferie ved særlige feriehindringer

Har du på grund af særlige forhold, f.eks. på grund af sygdom eller barsel, været afskåret fra at holde din optjente, betalte ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, har du ret til at overføre op til 4 ugers betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

WTC advokaterne anbefaler

  1. At du sætter dig ind i ferielovens regler. Selv om den ”nye” ferielov trådte i kraft for efterhånden flere år siden (1. september 2020), er det vores erfaring, at mange fortsat er i tvivl om deres rettigheder og pligter.

  2. At du i så god tid som muligt sørger for at aftale afholdelse af ferie med din arbejdsgiver, så din afholdelse af ferie forhåbentlig kan ske under hensyntagen til virksomhedens drift.

Ferieloven omfatter kun de 5 ferieuger, som du er sikret gennem ferieloven. Hvis du har ret til ekstra feriedage ud over de 5 uger – såkaldte feriefridage/den 6. ferieuge –  vil der som oftest være særlig aftale om, hvordan disse feriefridage optjenes, afholdes og udbetales. Er der ikke en generel aftale herom på din arbejdsplads, beror afholdelse af feriefridagene på, hvad du aftaler med din arbejdsgiver.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Gabriel L. Martiny

Gabriel L. Martiny

Advokat (H) | Partner

Jan Aarup

Jan Aarup

Advokat (H) |Partner

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk