Hvorfor skal entrepriseaftaler være skriftlige?

Hvorfor skal entrepriseaftaler være skriftlige?

Hvorfor skal entrepriseaftaler være skriftlige?
Udgivet den 19. aug. 2022

Del artiklen

Når bygherre og entreprenør mødes, opstår der ofte tvister om, hvilket arbejde der er omfattet af entrepriseaftalen, og hvornår byggeriet skal stå færdigt. Med en skriftlig aftale sikrer du, at du ikke ender med en ekstraregning for arbejde, du troede var en del af jeres aftale, eller et forsinket byggeri.

Skriftlig entrepriseaftale

Bygherren har som udgangspunkt pligt til at sikre at det arbejde, som entreprenøren skal udføre, er ”entydigt” beskrevet eller defineret. Opstår der tvivl herom, vil det som udgangspunkt være til skade for bygherren. Det er derfor vigtigt at entrepriseaftaler udformes så præcist og detaljeres som muligt og skriftligt.

Kontraktarbejde vs. ekstraarbejde

Det er som udgangspunkt kun det arbejde, der er beskrevet i aftalen, der er omfattet af den aftalte pris. Ekstraarbejde er ydelser, som ikke er beskrevet i entrepriseaftalen, og som dermed berettiger entreprenøren til ekstrabetaling.

Bygherren har interesse i, at det samlede nødvendige arbejde er beskrevet i den aftalte pris, mens entreprenøren har en interesse i, at så meget af arbejdet som muligt ikke er beskrevet i aftalen og dermed er ekstraarbejde.

Entreprenøren skal typisk inden udførelse, af det han opfatter som ekstraarbejde, oplyse bygherre om at arbejdet, ikke er omfattet af den aftalte pris. Hvis bygherren er af den modsatte opfattelse, er der en risiko for at entreprenøren ikke vil fortsætte arbejdet, før bygherren har anerkendt den ekstra omkostning. Bygherren risikerer dermed, at byggeprocessen går i stå.

Med en udførlig entrepriseaftale og arbejdsbeskrivelse vil risikoen for uenighed omkring, hvad der skal udføres mindskes væsentligt.

Forsinkelse af arbejdet – hvad så?

Et af de mest almindelige problemer ved udførelse af en entreprise er, at byggeriet ikke bliver afleveret til tiden.

Bygherren kan som udgangspunkt kun ophæve entrepriseaftalen, hvis entreprenøren væsentligt misligholder aftalen, herunder tidspunktet for aflevering af byggeriet. Det er dog ikke altid den mest hensigtsmæssige løsning at skifte entreprenøren ud midt under byggeriet, da det ofte er sværere og dyrere at få en ny entreprenør til at færdiggøre en andens arbejde.

Derfor bør bygherren indsætte regler om dagbod i entrepriseaftalerne og dermed sikre at entreprenøren betaler et beløb for hver dag entreprenøren er forsinket med afleveringen af entreprisen til bygherren. Herved sikres det, at entreprenøren fremmer færdiggørelsen af byggeriet mest muligt.

Det kan ofte være en god investering at få professionel rådgivning, når du skal indgå en entrepriseaftale, så du som bygherre undgår ovenstående ofte forekommende problemer under udførelse af entreprisen.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat (H) | Partner

René Wøhler

René Wøhler

Advokat (H) | Partner

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk