Skimmelsvamp i lejeboligen – hvad gør du?

Skimmelsvamp i lejeboligen – hvad gør du?

Skimmelsvamp i lejeboligen – hvad gør du?
Udgivet den 8. dec. 2023

Del artiklen

Hvis der opstår skimmelsvamp i en lejebolig, kan det medføre store udgifter til sanering af boligen. Om det er lejer eller udlejer, der skal betale for det, afhænger af, hvem der har ansvaret for skimmelsvampens opståen.

Hvis du som lejer har mistanke om at der er skimmelsvamp i dit lejemål, anbefaler vi, at du kontakter din udlejer hurtigst muligt.

Hvis du er udlejer, anbefaler vi, at du hurtigst muligt reagerer på henvendelsen og undersøger forholdet nærmere herunder omfanget og årsagen til skimmelvæksten.

Det er vigtigt, at begge parter handler hurtigt, da det kan være ansvarspådragende at ignorere både mistanke om skimmelsvamp (lejer) og henvendelse om skimmelsvamp (udlejer).

Hvem er ansvarlig for, at der dannes skimmelsvamp i en lejebolig?

Det afgørende for hvem der er ansvarlig for at der dannes skimmelsvamp, herunder udbedringen heraf, er blandt andet, om skimmelsvampen er brugsrelateret eller bygningsrelateret – eller en kombination.

Desuden er det afgørende, om lejer eller udlejer har været årsag til den konstaterede skimmelsvamp ved en ansvarspådragende adfærd.

Eksempler på lejers ansvarspådragende adfærd er:

  • Manglende udluftning
  • Opmagasinering der er uhensigtsmæssig
  • Uhensigtsmæssig placering af møbler
  • Tøjtørring indendørs uden tilstrækkelig udluftning
  • Manglende vedligeholdelse
  • Manglende reaktion og meddelelse til udlejer

Eksempler på udlejers ansvarspådragende adfærd er:

  • Manglende forebyggelse: F.eks. at der ikke er sikret ordentlig ventilation
  • Manglende udbedring af problemer som f.eks. reparation af utæt tag eller vinduer trods udlejers kendskab hertil
  • Hvis der ikke er reageret hurtigt på opdagelsen af skimmelsvamp, og det har forværret problemet

Derudover afhænger spørgsmålet om ansvar også af, hvem der har vedligeholdelsespligten/renholdelsespligten for den pågældende overflade, hvor skimmelsvampen er opstået. Her ser man på, hvilken vedligeholdelsesfordeling der er aftalt imellem lejer og udlejer, og om den aftalte fordeling er lovlig.

Læs også: Istandsættelse ved fraflytning – hvad gør jeg?

Forholdsmæssigt afslag eller erstatning fra udlejer?

Hvis den konstaterede skimmelsvamp er bygningsrelateret eller skyldes udlejers ansvarspådragende adfærd, er udlejer erstatningsansvarlig over for lejer.

Det betyder, at udlejer skal søge forholdet udbedret hurtigst muligt, da det tidsmæssige aspekt også kan have betydning for omfanget af lejers krav på forholdsmæssigt afslag i lejen.

Udlejer skal som udgangspunkt ikke sørge for genhusning af lejer, idet dette skal håndteres af lejers eget indboforsikringsselskab.

Udlejer kan, hvis skimmelsvampen skyldes udlejers forhold, ikke opkræve leje i den periode, hvor lejemålet er ubeboeligt.

Hvis den konstaterede skimmelsvamp skyldes lejers ansvarspådragende adfærd, er lejer selv ansvarlig for at udbedre problemerne, ligesom lejer selv skal betale for eventuelle professionelle undersøgelser/analyser og fjernelse af skimmelsvampen. Hvis lejer ikke sørger for udbedring og orientering af udlejer, kan lejer risikere at få lejemålet ophævet og dermed at skulle fraflytte og betale erstatning af udlejers tab.

Hvis den konstaterede skimmelsvamp skyldes en kombination af bygningsrelaterede forhold og brugeradfærd, vil udlejer og lejer, efter en konkret vurdering, begge stå til ansvar. Dog ser vi i praksis en tendens til, at udlejer ofte ender med den største økonomiske byrde.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk