Skattesatser og beløbsgrænser for 2023

Skattesatser og beløbsgrænser for 2023

Skattesatser og beløbsgrænser for 2023
Udgivet den 13. dec. 2022

Del artiklen

Hvert år fastsættes eller ændres mange satser og beløbsgrænser, og det er selvfølgelig også sket for skatteåret 2023. Her følger en oversigt over nogle af de satser, du som privatperson kan have behov for at kende.


Topskattegrænsen

I 2023 må du tjene kr. 16.400 mere end i 2022, før du skal betale topskat, idet grænsen for topskattebetaling i 2023 er fastsat til kr. 568.900 (efter AM-bidrag).

Personfradrag

Personfradraget hæves, idet du i 2023 kan trække kr. 48.000 fra din løn, inden du betaler skat. Fradraget var i 2022 kr. 46.600. Er du under 18 år, er personfradraget i 2023 kr. 38.400.

Gaver til børn og andre nære slægtninge

Giver du gaver til din ægtefælle, skal der ikke betales afgift uanset gavens størrelse.

Vil du give en gave til dine børn og børnebørn, kan du i 2023 afgiftsfrit give en gave med en værdi op til kr. 71.500 (i 2022 var beløbet kr. 69.500) pr. barn/barnebarn.

Også dine svigerbørn kan få afgiftsfrie gaver. Her er beløbsgrænsen i 2023 kr. 25.000 (mod kr. 24.300 i 2022).

Giver du gaver for et større beløb, skal gavemodtageren betale gaveafgift med 15% af den del af gavens værdi, der overstiger de ovenfor nævnte grænser. 

Ved gaver mellem søskende eller ubeslægtede skal der betales indkomstskat.

Dødsboer

Som arving skal man betale boafgift (tidligere arveafgift). Ægtefæller betaler dog ikke boafgift.

Børn, børnebørn, oldebørn og svigerbørn betaler afgift med 15%, men hvert dødsbo har et bundfradrag, som man ikke betaler afgift af. I 2022 var beløbet kr. 312.500. Dette beløb er for 2023 steget til kr. 321.700.

Bidrag til børn

Normalbidraget vil i 2023 være 1.500 kr. pr. måned. Du har ret til bidrag, hvis du ikke bor sammen med den anden af dine børns forælder, og børnene bor mest hos dig.

Børnebidraget kan af Familieretshuset fastsættes til et højere beløb end normalbidraget. Dette sker på baggrund af den anden forælders indkomst.

Hvis I som forældre ikke er enige om at holde konfirmation sammen for jeres barn og dele udgifterne, kan Familieretshuset også fastsætte et såkaldt konfirmationsbidrag. Bidraget er for 2023 kr. 3984 (for 2022 kr. 3.879).

Børneydelse fra det offentlige

I januar 2022 blev en ny lov vedtaget om ligedeling af børne- og ungeydelse. Den nye lov betyder, at begge forældre fremover som udgangspunkt får udbetalt en halvdel hver af børne- og ungeydelsen, hvis forældrene bor sammen. Hvis forældrene er flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, vil børne- og ungeydelsen fortsat blive udbetalt til den ene forælder.  

Hvis du har fuld forældremyndighed over barnet, vil du få udbetalt hele børne- og ungeydelsen. 

Børne- og ungeydelsen vil i 2023 være større end i 2022.

  • Børn fra 0-2 år får i 2023 pr. kvartal kr. 4.746 kr./5.406 kr.* (2022 kr. 4.653)
  • Børn fra 3-6 år får i 2023 pr. kvartal kr. 3.756 kr./4.416 kr.* (2022 kr. 3.681)
  • Børn/unge fra 7-17 år får i 2023 pr. kvartal kr. 2.955 kr./3.615 kr.* (2022 kr. 2.898)

    *I første kvartal 2023 er der en engangsforhøjelse på 660 kr.

Børnetilskud

Er du reelt enlig, således at du bor alene med dine børn uden en anden voksen i dit hjem, kan du søge om børnetilskud.

Du får udbetalt et børnetilskud pr. barn, som du forsørger. I 2023 er børnetilskuddet på kr. 1.517 pr. kvartal, og et ekstra børnetilskud på kr. 1.546 pr. kvartal, uanset hvor mange børn du har boende.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk