fbpx

Satser og beløbsgrænser for skatteåret 2021

Satser og beløbsgrænser for skatteåret 2021

Satser og beløbsgrænser for skatteåret 2021

Del artiklen

Hvert år fastsættes eller ændres mange satser og beløbsgrænser, og det er selvfølgelig også sket for skatteåret 2021. Her følger en oversigt over nogle af de satser, du som privatperson kan have behov for at kende.


Topskattegrænsen

I 2021 må du tjene kr. 13.800 mere end i 2020, før du skal betale topskat, idet grænsen for topskattebetaling i 2021 er fastsat til kr. 544.800 (efter AM-bidrag).

Personfradrag

Også personfradraget er en anelse højere i år, idet du i 2021 kan trække kr. 46.700 fra din løn, inden du betaler skat. Fradraget var i 2020 kr. 46.500. Er du under 18 år, er personfradraget i 2021 kr. 36.900.

Gaver til børn og andre nære slægtninge

Giver du gaver til din ægtefælle, skal der ikke betales afgift uanset gavens størrelse.

Vil du give en gave til dine børn og børnebørn, kan du i 2021 afgiftsfrit give en gave med en værdi op til kr. 68.700 (i 2020 var beløbet kr. 67.100) pr. barn/barnebarn.

Også dine svigerbørn kan få afgiftsfrie gaver. Her er beløbsgrænsen i 2021 kr. 24.000 (mod kr. 23.500 i 2020).

Giver du gaver for et større beløb, skal gavemodtageren betale gaveafgift med 15% af den del af gavens værdi, der overstiger de ovenfor nævnte grænser. 

Ved gaver mellem søskende eller ubeslægtede skal der betales indkomstskat.

Dødsboer

Som arving skal man betale boafgift (tidligere arveafgift). Ægtefæller betaler dog ikke boafgift.

Børn, børnebørn, oldebørn og svigerbørn betaler afgift med 15%, men hvert dødsbo har et bundfradrag, som man ikke betaler afgift af. I 2020 var beløbet kr. 301.900. Dette beløb er for 2021 steget til kr. 308.800.

Bidrag til børn

Normalbidraget vil i 2021 være kr. 1.443 pr. måned. Du har ret til bidrag, hvis du ikke bor sammen med den anden af dine børns forælder, og børnene bor mest hos dig.

Børnebidraget kan af Familieretshuset fastsættes til et højere beløb end normalbidraget. Dette sker på baggrund af den anden forælders indkomst.

Hvis I som forældre ikke er enige om at holde konfirmation sammen for jeres barn og dele udgifterne, kan Familieretshuset også fastsætte et såkaldt konfirmationsbidrag. Bidraget er for 2021 kr. 3.834 (for 2020 kr. 3.759).

Børneydelse fra det offentlige

Vi kalder det ofte for børnechecken, men formelt hedder det børne- og ungeydelse, og den vil også i 2021 være større end i 2020.

  • Børn fra 0-2 år får i 2021 pr. kvartal kr. 4.629 (2020 kr. 4.596)
  • Børn fra 3-6 år får i 2021 pr. kvartal kr. 3.666 (2020 kr. 3.639)
  • Børn/unge fra 7-17 år får i 2021 pr. kvartal kr. 2.883 (2020 kr. 2.862)

Børnetilskud

Er du reelt enlig, således at du bor alene med dine børn uden en anden voksen i dit hjem, kan du søge om børnetilskud.

Du får udbetalt et børnetilskud pr. barn, som du forsørger. I 2021 er børnetilskuddet på kr. 1.499 pr. kvartal, og et ekstra børnetilskud på kr. 1.528 pr. kvartal, uanset hvor mange børn du har boende.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte os via nedenstående kontaktformular.

Kontakt en ekspert på området

Ditte Kjeldgaard

Ditte Kjeldgaard

Advokat

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Lone Mørch

Lone Mørch

Advokat (L)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk