fbpx

Satser og beløbsgrænser for skatteåret 2022

Satser og beløbsgrænser for skatteåret 2022

Satser og beløbsgrænser for skatteåret 2022
Udgivet den 3. jan. 2022

Del artiklen

Hvert år fastsættes eller ændres mange satser og beløbsgrænser, og det er selvfølgelig også sket for skatteåret 2022. Her følger en oversigt over nogle af de satser, du som privatperson kan have behov for at kende.


Topskattegrænsen

I 2022 må du tjene kr. 7.700 mere end i 2021, før du skal betale topskat, idet grænsen for topskattebetaling i 2022 er fastsat til kr. 552.500 (efter AM-bidrag).

Personfradrag

Personfradraget sænkes en smule i år, idet du i 2022 kan trække kr. 46.600 fra din løn, inden du betaler skat. Fradraget var i 2021 kr. 46.700. Er du under 18 år, er personfradraget i 2022 kr. 37.300.

Gaver til børn og andre nære slægtninge

Giver du gaver til din ægtefælle, skal der ikke betales afgift uanset gavens størrelse.

Vil du give en gave til dine børn og børnebørn, kan du i 2022 afgiftsfrit give en gave med en værdi op til kr. 69.500 (i 2021 var beløbet kr. 68.700) pr. barn/barnebarn.

Også dine svigerbørn kan få afgiftsfrie gaver. Her er beløbsgrænsen i 2022 kr. 24.300 (mod kr. 24.000 i 2021).

Giver du gaver for et større beløb, skal gavemodtageren betale gaveafgift med 15% af den del af gavens værdi, der overstiger de ovenfor nævnte grænser. 

Ved gaver mellem søskende eller ubeslægtede skal der betales indkomstskat.

Dødsboer

Som arving skal man betale boafgift (tidligere arveafgift). Ægtefæller betaler dog ikke boafgift.

Børn, børnebørn, oldebørn og svigerbørn betaler afgift med 15%, men hvert dødsbo har et bundfradrag, som man ikke betaler afgift af. I 2021 var beløbet kr. 308.800. Dette beløb er for 2022 steget til kr. 312.500.

Bidrag til børn

Normalbidraget vil i 2022 være kr. 1.460 pr. måned. Du har ret til bidrag, hvis du ikke bor sammen med den anden af dine børns forælder, og børnene bor mest hos dig.

Børnebidraget kan af Familieretshuset fastsættes til et højere beløb end normalbidraget. Dette sker på baggrund af den anden forælders indkomst.

Hvis I som forældre ikke er enige om at holde konfirmation sammen for jeres barn og dele udgifterne, kan Familieretshuset også fastsætte et såkaldt konfirmationsbidrag. Bidraget er for 2022 kr. 3.879 (for 2021 kr. 3.834).

Børneydelse fra det offentlige

Fra januar 2022 er en ny lov om ligedeling af børne- og ungeydelse trådt i kraft. Den nye lov betyder, at begge forældre fremover som udgangspunkt får udbetalt en halvdel hver af børne- og ungeydelsen, hvis forældrene bor sammen. Hvis forældrene er flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, vil børne- og ungeydelsen fortsat blive udbetalt til den ene forælder.  

Hvis du har fuld forældremyndighed over barnet, vil du få udbetalt hele børne- og ungeydelsen. 

Børne- og ungeydelsen vil også i 2022 være større end i 2021.

  • Børn fra 0-2 år får i 2022 pr. kvartal kr. 4.653 (2021 kr. 4.629)
  • Børn fra 3-6 år får i 2022 pr. kvartal kr. 3.681 (2021 kr. 3.666)
  • Børn/unge fra 7-17 år får i 2022 pr. kvartal kr. 2.898 (2021 kr. 2.883)

Børnetilskud

Er du reelt enlig, således at du bor alene med dine børn uden en anden voksen i dit hjem, kan du søge om børnetilskud.

Du får udbetalt et børnetilskud pr. barn, som du forsørger. I 2022 er børnetilskuddet på kr. 1.517 pr. kvartal, og et ekstra børnetilskud på kr. 1.546 pr. kvartal, uanset hvor mange børn du har boende.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Sara Prier Jakobsen

Sara Prier Jakobsen

Advokat

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Ditte Kjeldgaard

Ditte Kjeldgaard

Advokat

Lone Mørch

Lone Mørch

Advokat (L)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk