fbpx

Satser og beløbsgrænser for skatteåret 2020

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Nyhedsbreve fra WTC advokaterne

WTC viden

Med WTC viden holder vi dig opdateret med jura, som har betydning for din dagligdag og dit arbejdsliv. Vi har fingeren på pulsen og udvælger de mest relevante nyheder inden for dine interesseområder.

Satser og beløbsgrænser for skatteåret 2020

Satser og beløbsgrænser for skatteåret 2020

Hvert år fastsættes eller ændres mange satser og beløbsgrænser, og det er selvfølgelig også sket for skatteåret 2020. Her følger en oversigt over nogle af de satser, du som privatperson måske har behov for at kende.


Topskattegrænsen

I 2020 må du tjene kr. 17.600 mere end i 2019, før du skal betale topskat, idet grænsen for topskattebetaling i 2020 er fastsat til kr. 531.000 (efter AM-bidrag).

Personfradrag

Også personfradraget er en anelse højere i år, idet du i 2020 kan trække kr. 46.500 fra din løn, inden du betaler skat. Fradraget var i 2019 kr. 46.200. Er du under 18 år, er personfradraget i 2020  kr. 36.100.

Gaver til børn og andre nære slægtninge

Giver du gaver til din ægtefælle, skal der ikke betales afgift, uanset gavens størrelse.

Vil du give en gave til dine børn og børnebørn, kan du i 2020 afgiftsfrit give en gave med en værdi op til kr. 67.100 (i 2019 var beløbet kr. 65.700) pr. barn/barnebarn.

Også dine svigerbørn kan få afgiftsfrie gaver. Her er beløbsgrænsen i 2020 kr. 23.500 (mod kr. 23.000 i 2019).

Giver du gaver for et større beløb, skal gavemodtageren betale gaveafgift med 15 % af den del af gavens værdi, der overstiger de ovenfor nævnte grænser. 

Ved gaver mellem søskende eller ubeslægtede skal der betales indkomstskat.

Dødsboer

Som arving skal man betale boafgift (tidligere arveafgift). Ægtefæller betaler dog ikke boafgift.

Børn, børnebørn, oldebørn og svigerbørn betaler afgift med 15%, men hvert dødsbo har et bundfradrag, som man ikke betaler afgift af. I 2019 var beløbet kr. 295.300. Dette  beløb er for 2020 steget til kr. 301.900.

Bidrag til børn

Normalbidraget vil i 2020 være kr. 1.415 pr. måned. Du har ret til bidrag, hvis du ikke bor sammen med den anden af dine børns forælder, og børnene bor mest hos dig.

Børnebidraget kan af Familieretshuset fastsættes til et højere beløb end normalbidraget. Dette sker på baggrund af den anden forælders indkomst.

Hvis I som forældre ikke er enige om at holde konfirmation sammen for jeres barn og dele udgifterne, kan Familieretshuset også fastsætte bidrag såkaldt konfirmationsbidrag. Bidraget er for 2020 kr. 3.759 (for 2019 kr. 3.684).

Børneydelse fra det offentlige

Vi kalder det ofte for børnechecken, men formelt hedder det børne- og ungeydelse, og den vil også i 2020 være større end i 2019.

  • Børn fra 0-2 år får i 2020 pr. kvartal kr. 4.596 (2019 kr. 4.557)
  • Børn fra 3-6 år får i 2020 pr. kvartal kr. 3.639 (2019 kr. 3.609)
  • Børn/unge fra 7-17 år får i 2020 pr. kvartal kr. 2.862 (2019 kr. 2.838)

Børnetilskud

Er du reelt enlig, således at du bor alene uden anden voksen i dit hjem sammen med dine børn, kan du søge om børnetilskud.

Du får udbetalt et børnetilskud pr. barn, som du forsørger, i 2020 på kr. 1.470 pr. kvartal, og et ekstra børnetilskud på kr. 1.498 pr. kvartal, uanset hvor mange børn du har boende.

Print Friendly, PDF & Email

Kontakt en ekspert på området

Ditte Kjeldgaard

Ditte Kjeldgaard

Advokat

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Lone Mørch

Lone Mørch

Advokat (L)