Satser og beløbsgrænser for skatteåret 2019

Gå tilbage

Satser og beløbsgrænser for skatteåret 2019

Hvert år fastsættes eller ændres mange satser og beløbsgrænser, og det er selvfølgelig også sket for skatteåret 2019. Her følger en oversigt over nogle af de satser, du som privatperson måske har behov for at kende.


Topskattegrænsen

I 2019 må du tjene kr. 14.500 mere end i 2018, før du skal betale topskat, idet grænsen for topskattebetaling i 2019 er fastsat til kr. 513.400 (efter AM-bidrag).

Personfradrag

Også personfradraget er en anelse højere i år, idet du i 2019 kan trække kr. 46.200 fra din løn, inden du betaler skat. Fradraget var i 2018 kr. 46.000. Er du under 18 år, er personfradraget i 2019  kr. 35.300.

Gaver til børn og andre nære slægtninge

Giver du gaver til din ægtefælle, skal der ikke betales afgift, uanset gavens størrelse.

Vil du give en gave til dine børn og børnebørn, kan du i 2019 afgiftsfrit give en gave med en værdi op til kr. 65.700 (i 2018 var beløbet kr. 64.300) pr. barn/barnebarn.

Også dine svigerbørn kan få afgiftsfrie gaver. Her er beløbsgrænsen i 2019 kr. 23.000 (mod kr. 22.500 i 2018)

Giver du gaver for et større beløb, skal gavemodtageren betale gaveafgift med 15 % af den del af gavens værdi, der overstiger de ovenfor nævnte grænser. Stedforældre skal betale en afgift på 36,25%.

Ved gaver mellem søskende eller ubeslægtede skal der betales indkomstskat.

Dødsboer

Som arving skal man betale boafgift (tidligere arveafgift). Ægtefæller betaler dog ikke boafgift.

Børn, børnebørn, oldebørn og svigerbørn betaler afgift med 15 %, men hvert dødsbo har et bundfradrag, som man ikke betaler afgift af. I 2018 var beløbet kr. 289.000. Dette  beløb er for 2019 steget til kr. 295.300.

Bidrag til børn

Normalbidraget vil i 2019 være kr. 1.387 pr. måned. Du har ret til bidrag, hvis du ikke bor sammen med den anden af dine børns forælder, og børnene bor mest hos dig.

Børnebidraget kan af Familieretshuset fastsættes til et højere beløb end normalbidraget. Dette sker på baggrund af den anden forælders indkomst.

Hvis I som forældre ikke er enige om at holde konfirmation sammen for jeres barn og dele udgifterne, kan Familieretshuset også fastsætte bidrag, såkaldt konfirmationsbidrag. Bidraget er for 2019 kr. 3.684 (for 2018 kr. 3.612).

Børneydelse fra det offentlige

Vi kalder det ofte for børnechecken, men formelt hedder det børne- og ungeydelse, og den vil også i 2019 være større end i 2018.

  • Børn fra 0-2 år får i 2019 kr. pr. kvartal kr. 4.557 (2018 kr. 4.506)
  • Børn fra 3-6 år får i 2019 kr. pr. kvartal 3.609 (2018 kr. 3.567)
  • Børn/unge fra 7-17 år får i 2019 kr.  pr. kvartal 2.838 (2018 kr. 2808)

Børnetilskud

Er du reelt enlig, således at du bor alene uden anden voksen i dit hjem sammen med dine børn, kan du søge om børnetilskud.

Du får udbetalt et børnetilskud pr. barn, som du forsørger, i 2019 på 1.441 kr. pr. kvartal, og et ekstra børnetilskud, på 1.469 kr. pr. kvartal, uanset hvor mange børn du har boende.

Har du spørgsmål?

Her kan du stille et spørgsmål til artiklen og få svar fra en advokat.

Kontakt en ekspert på området

Få mere viden

testamente-gratis

6 gode råd til dig, som ikke har et testamente

Hvem får forældremyndigheden over dine børn, hvis du dør? Og har du helt styr på, hvem der arver dig?
Med et testamente og et børnetestamente får du indflydelse på begge dele. I denne artikel giver vi 5 gode råd til, hvordan du sikrer dine børn og din ægtefælle eller samlever bedst.

Læs mere »

Gør-det-selv-jura – en god ide?

Du gør sikkert mange ting selv uden hjælp fra fagfolk – maler vægge, bager brød, klipper hæk, installerer nye programmer på computeren osv. Det går som regel godt og uden de store skader, selv om fagfolk måske kunne gøre det bedre. Men vælger du at klare familiejuraen selv, kan konsekvenserne være meget større end en skævt klippet hæk.

Læs mere »