Skattesatser og beløbsgrænser for 2024

Skattesatser og beløbsgrænser for 2024

Skattesatser og beløbsgrænser for 2024
Udgivet den 19. jan. 2024

Del artiklen

Hvert år fastsættes eller ændres mange skattesatser og beløbsgrænser, og det er selvfølgelig også sket for skatteåret 2024. Her følger en oversigt over nogle af de satser, du som privatperson kan have behov for at kende.


Topskattegrænsen

I 2024 må du tjene kr. 20.000 mere end i 2023, før du skal betale topskat, idet grænsen for topskattebetaling i 2024 er fastsat til kr. 588.900 (efter AM-bidrag).

Personfradrag

Personfradraget hæves, idet du i 2024 kan trække kr. 49.700 fra din løn, inden du betaler skat. Fradraget var i 2023 kr. 48.000.

Der er ikke, som der har været tidligere, et reduceret personfradrag for personer under 18 år.

Gaver til børn og andre nære slægtninge

Giver du gaver til din ægtefælle, skal der ikke betales afgift uanset gavens størrelse.

Vil du give en gave til dine børn og børnebørn, kan du i 2024 afgiftsfrit give en gave med en værdi op til kr. 74.100 (i 2023 var beløbet kr. 71.500) pr. barn/barnebarn.

Også dine svigerbørn kan få afgiftsfrie gaver. Her er beløbsgrænsen i 2024 kr. 25.900 (mod kr. 25.300 i 2023).

Giver du gaver for et større beløb, skal gavemodtageren betale gaveafgift med 15% af den del af gavens værdi, der overstiger de ovenfor nævnte grænser.  Ved gaver mellem søskende eller ubeslægtede skal der betales indkomstskat.

Læs også artiklen: Hvor store gaver må jeg give?

Dødsboer

Som arving skal man betale boafgift (tidligere arveafgift). Ægtefæller, registrerede partnere og velgørende organisationer betaler dog ikke boafgift.

Børn, børnebørn, forældre, stedbørn, samlevende i mere end 2 år, oldebørn og svigerbørn betaler afgift med 15%, men hvert dødsbo har et bundfradrag, som man ikke betaler afgift af.

I 2023 var bundfradraget kr. 321.700. Dette beløb er for 2024 steget til kr. 333.100.

Bidrag til børn

Normalbidraget vil i 2024 være kr. 1.548 pr. måned. Du har ret til bidrag, hvis du ikke bor sammen med den anden af dine børns forælder, børnene bor mest hos dig og har bopæl hos dig.

Børnebidraget kan af Familieretshuset fastsættes til et højere beløb end normalbidraget. Dette sker på baggrund af den anden forælders indkomst.

Hvis I som forældre ikke er enige om at holde konfirmation sammen for jeres barn og dele udgifterne, kan Familieretshuset også fastsætte et såkaldt konfirmationsbidrag. Konfirmationsbidraget er for 2024 kr. 4.110 (for 2023 kr. 3.984 ).

Børneydelse fra det offentlige

I januar 2022 blev der vedtaget en ny lov om ligedeling af børne- og ungeydelse. Loven betyder, at begge forældre fremover som udgangspunkt får udbetalt en halvdel hver af børne- og ungeydelsen, hvis forældrene bor sammen. Hvis forældrene er flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, vil børne- og ungeydelsen blive udbetalt til den ene forælder.  

Hvis du har fuld forældremyndighed over barnet, vil du få udbetalt hele børne- og ungeydelsen. 

Børne- og ungeydelsen vil i 2024 være større end i 2023:

  • Børn fra 0-2 år får i 2024 kr. 5.124 pr. kvartal (2023 kr. 4.746)
  • Børn fra 3-6 år får i 2024 kr. 4.056 pr. kvartal (2023 kr. 3.756 )
  • Børn/unge fra 7-14 år får i 2024 kr. 3.192 pr. kvartal (2023 kr. 2.955)
  • Børn/unge fra 15-17 år får i 2024 kr. 1.064 pr. måned (2023 kr. 985)

Børnetilskud

Er du enlig, således at du bor alene med dine børn uden en anden voksen i dit hjem, kan du søge om børnetilskud.

Som enlig kan du få udbetalt ét børnetilskud pr. barn, som du forsørger, samt ét ekstra børnetilskud, uanset hvor mange børn du har boende.

I 2024 er børnetilskuddet på kr. 1.608 pr. kvartal og det ekstra børnetilskud er på kr. 1.639 pr. kvartal.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk