Boafgift nedsættes mellem søskende – hvilken betydning har det for dit testamente?

Boafgift nedsættes mellem søskende – hvilken betydning har det for dit testamente?

Boafgift nedsættes mellem søskende – hvilken betydning har det for dit testamente?
Udgivet den 31. jan. 2024

Del artiklen

I december 2023 indgik regeringen, med en række partier, en politisk aftale om ændringer i personskatten, herunder boafgift. Aftalen betyder blandt andet, at det fra 2027 muligvis bliver billigere for søskende at arve hinanden.

Hvordan er reglerne i dag?

Som arving skal man betale en boafgift, når man arver. Ægtefæller og velgørende organisationer er dog undtaget fra boafgiften.

For en række personer, som for eksempel børn, stedbørn, børnebørn og forældre, skal der betales en boafgift på 15%. For fjernere familie, herunder søskende, skal der yderligere betales en tillægsboafgift på 25%.

Samlet indebærer de to afgifter, at søskende skal betale ca. 36,25% i bo- og tillægsboafgift, når de arver.

Boafgiften på 15% skal alene betales af det beløb, som overstiger bundfradraget, der i 2024 er kr. 333.100. Bundfradraget gælder ikke pr. arving men pr. dødsbo. Børn skal således betale 15% i afgift af den arv, de tilsammen modtager, der overstiger kr. 333.100.

Læs også: Skattesatser og beløbsgrænser for 2024

Hvad indebærer den nye aftale?

Hvis aftalen gennemføres som planlagt, vil søskende fra den 1. januar 2027 ikke skulle betale til-lægsboafgiften på 25% oven i boafgiften. Så hvis de arver hinanden, vil de alene skulle betale 15% ud over bundfradraget.

Bundfradraget, som i dag er kr. 333.100, vil gradvist stige fra 2026 og vil i 2029 udgøre kr. 375.000.

Som aftalen ser ud nu, gælder afgiftsnedsættelsen alene søskende og ikke nevøer og niecer.

Er det sikkert, at aftalen gennemføres?

Det vides pt. ikke om den politiske aftale gennemføres. Der er alene tale om en politisk aftale, som partierne bag forventer at gennemføre. Men der kan senere laves andre aftaler, som ændrer denne politiske aftale.

Den politiske aftale skal gennemføres ved en lovændring, som skal være trådt i kraft, før afgiften nedsættes.

Skal dit nuværende testamente ændres?

Hvis du har oprettet testamente til fordel for dine søskende og en velgørende organisation (for at spare afgiften), bør dit testamente laves om, hvis lovændringen gennemføres.

Ligeledes, hvis du har oprettet testamente til fordel for dine nevøer og/eller niecer i stedet for dine søskende, vil det, hvis lovændringen gennemføres, kunne betale sig, at lade dine søskende arve i stedet, da de betaler 15% i afgift og dine nevøer/niecer betaler 36,25%.

I udgangspunktet er det ikke nødvendigt at ændre et eksisterende testamente, før lovændringen evt. træder i kraft. Men der kan være tilfælde, hvor det giver mening at ændre testamentet allerede nu, f.eks. hvis du frygter, at du ikke vil være i stand til det på et senere tidspunkt (f.eks. pga. hjerneskade/demens).

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk