Hvor store gaver må jeg give?

Gå tilbage

Hvor store gaver må jeg give?

Hvor store gaver må jeg give mine børn, uden SKAT blander sig?

I 2020 må man give hvert af sine børn gaver for op til kr. 67.100.

Hvis gaven overstiger dette beløb, skal børnene betale en gaveafgift på 15 % af den værdi, der overstiger kr. 67.100. Uanset om man er gift eller ej, kan begge forældre give afgiftsfrie gaver til børnene. Det afgiftsfri beløb reguleres hvert år.

Rentefrit familielån

Der er dog en mulighed for, at man skattefrit kan flytte meget større summer til sine børn, uden at der skal betales gaveafgift. Dette kan man gøre ved at låne sine børn en sum penge, for hvilket lån der så udstedes rentefrit familielån. Denne model er fuldt lovlig, hvis bare man sørger for at opfylde følgende betingelser:

For det første skal der være tale om et reelt låneforhold – man skal altså faktisk udbetale penge eller give andre aktiver til sine børn. Hvis barnet f.eks. køber forældrenes sommerhus, kan man, i stedet for at modtage penge fra barnet som købesum, vælge at lade barnet tilbagebetale købesummen som et lån.

Dernæst skal der udarbejdes et gældsbrev, der underskrives af begge parter, altså forældrene som kreditorer og barnet som debitor. Lånet skal være et anfordringslån, så det kan opsiges med 14 dages varsel. Men der behøver ikke at være nogen form for afdrag på lånet. Det skal heller ikke tinglyses eller stemples.

Det er yderst vigtigt, at lånet ikke indeholder tilsagn om, at man som forældre har planer om at give afdragsfrie gaver til barnet, indtil lånet er betalt tilbage.

Er disse betingelser opfyldt, er der ikke noget i vejen for, at jeres barn eksempelvis får kr. 200.000,00 udbetalt fra jer på én gang, hvilket beløb barnet kan investere og få et renteafkast af, bruge til at afvikle gæld med, bruge ved huskøb, betale et udlandsophold mv.

Gave som afdrag på lån

Hvis man ønsker at give en gave til sit barn en gang om året, kan denne gave gives i samme størrelsesorden, som det beløb, man afdragsfrit kan give hvert år. Gaven gives så som afdrag på lånet, som herefter nedskrives tilsvarende. Det er vigtigt, at der på det originale gældsbrev skrives, at lånet nu er nedbragt. Efter lidt mindre end to år kan to forældre således flytte kr. 200.000,00 til barnet, uden at der skal betales nogen form for afgift.

Hvis I flytter større summer fra jer til jeres barn, og hele lånet ikke er eftergivet, før barnet skal arve jer, så er det kun den del af lånet, der ikke er afdraget, der skal betales arveafgiften af. Arveafgiften er som gaveafgiften 15 %.

Har du spørgsmål til denne artikel, er du velkommen til at kontakte advokat Nete Dahl-Sørensen på nds@wtc.dk i Hillerød eller advokat Ditte Kjeldgaard på dk@wtc.dk i Helsingør.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Få mere viden

testamente-gratis

6 gode råd til dig, som ikke har et testamente

Hvem får forældremyndigheden over dine børn, hvis du dør? Og har du helt styr på, hvem der arver dig?
Med et testamente og et børnetestamente får du indflydelse på begge dele. I denne artikel giver vi 5 gode råd til, hvordan du sikrer dine børn og din ægtefælle eller samlever bedst.

Læs mere »

Gør-det-selv-jura – en god ide?

Du gør sikkert mange ting selv uden hjælp fra fagfolk – maler vægge, bager brød, klipper hæk, installerer nye programmer på computeren osv. Det går som regel godt og uden de store skader, selv om fagfolk måske kunne gøre det bedre. Men vælger du at klare familiejuraen selv, kan konsekvenserne være meget større end en skævt klippet hæk.

Læs mere »