Skal du vælge separation eller skilsmisse?

Gå tilbage

Skal du vælge separation eller skilsmisse?

Har det nogen betydning, om du vælger separation eller skilsmisse?

Hvis du ikke længere ønsker at fortsætte ægteskabet, skal du tage stilling til, om du ønsker at blive separeret eller skilt.

Skilsmisse

For at blive skilt skal du og din ægtefælle være enige, eller der skal foreligge en skilsmissegrund, som er utroskab, vold, bigami eller 2 års adskillelse.

Separation

Separation har du derimod krav på. Det betyder, at selv om din ægtefælle modsætter sig, vil du altid kunne opnå en separation.

Hvordan bliver du separeret/skilt?

Uanset, om du ønsker at blive separeret eller skilt, skal du sende en anmodning til Familieretshuset. Hvis I er enige om separation eller skilsmisse og ikke har valgt at komme til møde i Familieretshuset – såkaldt ”vilkårsforhandling” – behandles sagen skriftligt ved udstedelse af bevilling. Hvis I er uenige eller har tilvalgt vilkårsforhandling, indkaldes I til møde i Familieretshuset. Hvis I bliver enige om separation eller skilsmisse, udsteder Familieretshuset bevilling om henholdsvis separation eller skilsmisse. Hvis der ikke kan opnås enighed, må den part, der ønsker separation eller skilsmisse, anmode om, at sagen sendes til domstolene. Domstolene indkalder parterne til et møde om sagen – ”hovedforhandling” – hvorefter der afsiges dom om separation eller skilsmisse.

Hvis en part opfylder betingelserne for fri proces, vil retten afholde udgiften til advokatbistand under hovedforhandlingen.

Vilkårene for separation og skilsmisse

Forudsætningen for, at separation eller skilsmisse kan opnås ved bevilling, dvs. via Familieretshuset, er, at parterne er enige om, hvem af parterne der fortsætter et eventuelt lejemål vedrørende lejeboligen, og hvorvidt én af parterne skal betale ægtefællebidrag til den andens underhold. Læs mere om ægtefællebidrag i vores artikel herom.

Hvilken betydning har separation eller skilsmisse for dig

Virkningerne af separation eller skilsmisse er de samme i forhold til bodeling og arveret. Hvis man ønsker at blive gift igen, skal man være skilt – separation er ikke tilstrækkeligt. Separation skal følges op af en skilsmisse, som kan bevilges efter 6 måneders separation, hvis der er enighed om skilsmisse, og ellers efter 1 år.

Spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål til separation, skilsmisse eller bodeling, er du velkommen til at kontakte advokat Ditte Kjeldgaard, Helsingør, på tlf. 48220040.