Er du berettiget til ægtefællebidrag?

Er du berettiget til ægtefællebidrag?

Er du berettiget til ægtefællebidrag?
Udgivet den 17. okt. 2017

Del artiklen

I forbindelse med separation eller skilsmisse er det en betingelse, at du og din ægtefælle er enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag til den anden.

Om der skal betales ægtefællebidrag efter separation eller skilsmisse afhænger af, om den der ønsker ægtefællebidrag, kan forsørge sig selv, og om den anden har råd til at betale ægtefællebidrag. Ved en vurdering af om der skal betales ægtefællebidrag har ægteskabets længde en betydning.

Der tages også hensyn til, om ægteskabet, herunder familien, har været årsagen til, at den ene ægtefælle ikke er i stand til at forsørge sig selv efter skilsmissen. Eksempelvis kunne det være, at du eller din ægtefælle ikke har haft arbejde under den andens udstationering, eller at du eller din ægtefælle har begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet som følge af at have været på nedsat arbejdstid af hensyn til familien.

Hvis I er uenige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag og hvor længe bidragsperioden skal være, træffer domstolene afgørelse herom. Hvis en part opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, betaler retten for advokatbistand under retssagen om ægtefællebidrag. Størrelsen af ægtefællebidraget fastsættes ved aftale eller af Familieretshuset.

Hvis der er enighed om længden af bidragsperioden og bidragsstørrelsen, skal I udfærdige en skriftlig aftale eller anmode Familieretshuset om at tilføje aftalen på bevillingen til separation eller skilsmisse.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk