fbpx

Er du berettiget til ægtefællebidrag?

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Nyhedsbreve fra WTC advokaterne

WTC viden

Med WTC viden holder vi dig opdateret med jura, som har betydning for din dagligdag og dit arbejdsliv. Vi har fingeren på pulsen og udvælger de mest relevante nyheder inden for dine interesseområder.

Er du berettiget til ægtefællebidrag?

Er du berettiget til ægtefællebidrag?

I forbindelse med separation eller skilsmisse er det en betingelse, at du og din ægtefælle er enige om, hvorvidt du eller din ægtefælle skal betale ægtefællebidrag.

Om der skal betales ægtefællebidrag efter separation eller skilsmisse afhænger af, om den, der ønsker ægtefællebidrag, kan forsørge sig selv, om den anden har råd til at betale ægtefællebidrag samt ægteskabets varighed. Der tages også hensyn til, om ægteskabet, herunder familien, har været årsagen til, at den ene ægtefælle ikke er i stand til at forsørge sig selv efter skilsmissen. Eksempelvis kunne det være, at du eller din ægtefælle ikke har haft arbejde under den andens udstationering, eller at du eller din ægtefælle har begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet som følge af at have været på nedsat arbejdstid af hensyn til familien.

Hvis I er uenige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag og hvor længe, træffer domstolene afgørelse herom. Hvis en part opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, betaler retten for advokatbistand under retssagen om ægtefællebidrag. Størrelsen af ægtefællebidraget fastsættes ved aftale eller af Familieretshuset.

Hvis der er enighed om længden af bidragsperioden og bidragsstørrelsen, skal I udfærdige en skriftlig aftale eller anmode Familieretshuset om at tilføje aftalen på bevillingen til separation eller skilsmisse.

Print Friendly, PDF & Email

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Ditte Kjeldgaard

Ditte Kjeldgaard

Advokat

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)