Fri proces og skattefradrag – Kan du få dækket omkostningerne ved en retssag?

Fri proces og skattefradrag – Kan du få dækket omkostningerne ved en retssag?

Fri proces og skattefradrag – Kan du få dækket omkostningerne ved en retssag?
Udgivet den 20. maj. 2020

Del artiklen

Det er dyrt at føre en retssag ved domstolene, og det kan afholde mange fra at få prøvet deres sag ved retten. Men der er ofte mulighed for økonomisk bistand, hvis man f.eks. er blevet opsagt uretmæssigt.

Er du lønmodtager, og er du ikke medlem af en fagforening, skal du som udgangspunkt selv betale udgifterne, hvis du ønsker at føre en retssag mod din tidligere arbejdsgiver. Ofte vil en opsagt lønmodtager dog opfylde de økonomiske betingelser for bevilling af fri proces, og vil derfor kunne få dækket udgifterne ved et søgsmål mod arbejdsgiveren. Indtægtsgrænsen for fri proces kan du finde på civilstyrelsens hjemmeside.

Formålet med fri proces er at give personer med mindre gode økonomiske forhold mulighed for at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold. Hvis der bevilges fri proces, afholder staten samtlige omkostninger ved sagen, og den gennemføres for lønmodtageren uden udgift.

Fri proces gives til stort set alle former for civile retssager. Der gives dog ikke hjælp til straffesager og sager, hvor man optræder som erhvervsdrivende.

Fradrag for advokatudgifter

Opfylder du ikke betingelserne for fri proces, og skal du selv betale omkostningerne ved en sag, har du mulighed for at trække en del af advokatudgifterne fra på din selvangivelse. Det gælder, hvis det beløb, der føres sag om, er skattepligtig indtægt. Dog er der kun fradrag for den del af udgifterne, der overstiger kr. 6.700 årligt (2023) – læs mere på SKATs hjemmeside.

Er det kun en del af det beløb, der føres sag om, som er skattepligtigt, er der forholdsmæssigt fradrag, således at der er fradrag for den del af beløbet, der udgør skattepligtig indtægt.

Skattepligtige godtgørelser

Løn- og feriepengetilgodehavender, godtgørelser efter funktionærloven og godtgørelser efter eksempelvis ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven, foreningsfrihedsloven, arbejdstidsloven og erhvervsuddannelsesloven er som udgangspunkt skattepligtige.

Skattefrie godtgørelser

Modsat er godtgørelse for tort, godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven og godtgørelser efter f.eks. ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, der ikke sker i forbindelse med en fratrædelse som udgangspunkt skattefrie.

Hvad betyder det i kroner og øre?

Advokatudgifterne kan ikke trækkes fra i din personlige indkomst, men i stedet i din skattepligtige indkomst. Det betyder, at værdien af fradraget er ca. 30 % af den del, der overstiger bundfradraget på pt. kr. 6.700 (2023).

Denne artikel er en opsummering af hovedreglerne og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Skat er et kompliceret område med mange undtagelser og modifikationer til hovedreglerne, og praksis ændres løbende.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller den skattemæssige behandling af dine eventuelle omkostninger ved en sag, er du velkomme til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk