fbpx

Hvordan skal udlejer og lejer forholde sig til en lejekontrakt med flere lejere på kontrakten?

Hvordan skal udlejer og lejer forholde sig til en lejekontrakt med flere lejere på kontrakten?

Hvordan skal udlejer og lejer forholde sig til en lejekontrakt med flere lejere på kontrakten?

Del artiklen

I det nuværende boligmarked kan der være et begrænset udbud af boliger, der prismæssigt egner sig til én lejer. Derfor sker det ofte, at større lejemål udlejes og deles mellem flere lejere. Delelejligheder er især udbredt blandt studerende, hvor de i fællesskab lejer boliger i storbyerne for at have råd til at bo tæt på deres uddannelse.

Som udlejer giver det samtidig bedre muligheder for at leje større ledige lejemål ud, når lejere søger delelejligheder.

I denne artikel kan du få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når en bolig deles mellem flere lejere. Vi anbefaler altid, at I får lejekontrakten gennemgået inden underskrift, således at lejekontrakten tager højde for netop jeres behov.

Lejekontrakt med flere lejere

Der er ikke noget i vejen for, at et lejemål udlejes til to personer. Et vennepar, kærestepar eller ægtepar har alle muligheden for at indgå en lejekontrakt, hvor de begge står på kontrakten som lejere. Der vil i denne situation opstå et fælleskab imellem lejerne, som gør dem afhængige af hinandens ageren. Man har som en gruppe på mere end to ligeledes mulighed for at indgå en lejekontrakt, hvor alle fremgår som lejere på lejekontrakten. Her vil man også være afhængig af hinandens ageren, dvs. at alle lejere i udgangspunktet skal bebo lejemålet i fællesskab eller fraflytte lejemålet i fællesskab.

Udlejer vil opnå en fordel ved at have flere lejere på lejekontrakten, da lejerne i udgangspunktet hæfter solidarisk overfor udlejer i forhold til eksempelvis huslejerestancer og fraflytningsomkostninger. Det betyder, at hvis den ene lejer ikke kan betale, så kan udlejer kræve pengene af en anden lejer, ligesom det betyder, at alle vil blive smidt ud af lejemålet, hvis der ikke betales.

Hvad sker der, hvis én lejer vil fraflytte lejemålet?

Det er ikke unormalt, at det i løbet af lejeperioden bliver nødvendigt for den ene lejer at fraflytte lejemålet. Det følger af lejelovens regler, at en lejekontrakt kun kan opsiges af lejerne i fælleskab. Det vil med andre ord sige, at lejekontrakten som udgangspunkt opsiges i sin helhed, og at den tilbageværende lejer derfor ikke har ret til at fortsætte lejekontrakten alene. Alle lejere skal i udgangspunktet fraflytte lejemålet i fællesskab.

Opsigelse af en lejekontrakt med flere lejere kræver, at samtlige lejere har underskrevet opsigelsen.

Hvordan skal udlejer forholde sig til én lejers fraflytning?

Såfremt den ene lejer fraflytter lejemålet uden at opfylde kravene til lejerskifte – eller har aftalt forholdet med udlejer – har udlejer ret til at ophæve lejekontrakten.

Lejeloven giver således udlejer mulighed for at ophæve lejekontrakten, såfremt den ene lejer fraflytter lejemålet uden forudgående aftale. Ved en ophævelse skal alle lejere fraflytte straks.

Udlejer bør jævnligt tjekke, om navnene på postkassen/dørskilt matcher navnene på lejekontrakten for at undgå at blive stillet ringere end aftalt ved lejekontrakten. Udlejer skal dog tage højde for eventuel fremleje eller midlertidig fraflytning, såfremt dette er tilladt.

Er det muligt at lade lejeforholdet bestå, selvom den ene lejer er nødsaget til at fraflytte lejemålet?

Lejer og udlejer kan frit aftale, at den ene lejer opsiger lejemålet, og at lejekontrakten herefter fortsætter med kun én lejer. Det er imidlertid udlejer som ultimativt har retten til at afgøre, hvorvidt udlejer ønsker at lade lejekontrakten fortsætte med kun én lejer. Den tilbageværende lejer skal være opmærksom på, at denne lejer hæfter for hele lejemålet helt fra lejekontraktens indgåelse, dvs. lejeren kan ikke senere påberåbe sig, at skader skyldes den anden lejer. Og udlejer vil endvidere ikke være forpligtet til at frigive en del af depositummet til den tidligt fraflyttende lejer. Det må lejerne altså afklare indbyrdes.

Lejeloven har oplistet en række tilfælde, hvor udlejer skal acceptere, at den ene lejer fraflytter lejemålet og frigøres af lejekontrakten.

Eksempelvis har en ægtefælle ret til at fortsætte lejekontrakten alene, såfremt ægteskabet ophører i tilfælde af separation, skilsmisse eller omstødelse. Udlejer har i denne situation ret til at kræve, at der forevises dokumentation for, at ægteskabet har bestået. Det er ligeledes et krav, at udlejer underrettes om den ene ægtefælles fraflytning.

En lignende regel gælder for ugifte samlevende. Lejeloven giver ret til, at ugifte samlevende kan aftale, hvem som skal overtage en lejekontrakt i tilfælde af samlivets ophør. For at indgå i kategorien ugifte samlevende kræves det, at de to personer har haft fælles husstand i mindst to år. Det er ligeledes et krav, at der mellem de samlevende har været et gensidigt økonomisk og personligt afhængighedsforhold. I praksis vil reglen omfatte egentlige kæresteforhold.

Reglen omfatter ikke venner, veninder, børn og børnebørn, som blot har haft fælles husstand i to år eller mere. Der skal være tale om et egentligt samliv.

Andre muligheder

Man kan med udlejers accept vælge kun at lade én lejer indgå lejekontrakten med udlejer. Denne lejer kan flytte ind i lejemålet med eksempelvis sin samlever eller ven. Hovedlejeren vil herefter være den eneste, som har ret til at opsige lejemålet og kan disponere over lejemålet ved en anden beboers eventuelle fraflytning. Ledige værelser i lejemålet vil kunne fremlejes til en ven eller veninde, såfremt lejekontrakten og lejelovens regler øvrigt iagttages. Dette vil dog stadig betyde, at den anden lejer ikke har ret til at blive boende, hvis hovedlejeren flytter.

Læs også: Er en tidsbegrænset lejeaftale gyldig?

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til artiklen, eller ønsker vores assistance i lejeretlig anledning, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

René Wøhler

René Wøhler

Advokat og partner (H)

Anders Eggert Nielsen

Anders Eggert Nielsen

Advokatfuldmægtig

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk