Kender du størrelsen på din bolig? Svarer den til salgsopstillingen?

Kender du størrelsen på din bolig? Svarer den til salgsopstillingen?

Kender du størrelsen på din bolig? Svarer den til salgsopstillingen?
Udgivet den 1. jun. 2023

Del artiklen

Når du køber bolig, er størrelsen på din bolig ofte af stor betydning og afgørende for om boligen er interessant. Hvis du efter dit køb opdager, at den lovede størrelse enten er for lille eller for stor i forhold til de faktiske forhold, har du muligvis krav på erstatning eller forholdsmæssigt afslag. Læs mere om reglerne her.

Er boligen for lille eller for stor?

For langt de fleste købere er boligens størrelse af stor betydning. Boligens størrelse fremgår af salgsopstillingen, der er en integreret del af købsaftalen.

Hvis størrelsen af boligen, som er angivet i salgsopstillingen og købsaftalen, er mindre end boligens faktiske opmålte størrelse, kan du som køber have betalt for meget for boligen.

Hvis du omvendt finder ud af, at boligen er større end der er anført i salgsopstillingen, kan en del af boligen være ulovlig opført i forhold til byggetilladelsen, og du risikerer derfor at skulle rive en del af boligen ned.

I begge situationer kan du have mulighed for at rejse et krav overfor sælger.

Læs også: Bliver din grund korrekt vurderet?

Erstatning?

Sælger har en pligt til, i henhold til reglerne om den loyale oplysningspligt, at oplyse, om alle forhold ved boligen til køber, som er relevante for købers ejerskab af boligen. Størrelsen på en bolig, herunder særligt rigtigheden af den størrelse der fremgår af salgsopstillingen, er en meget væsentlig oplysning. Sælger er derfor forpligtet til at oplyse den korrekte størrelse af ejendommen til køber i salgsopstillingen.

Hvis sælger ved eller burde vide, at oplysningen om størrelsen af boligen i salgsopstillingen er forkert, har sælger ikke opfyldt den loyale oplysningspligt. Dette kan medføre, at sælger kan være ansvarlig for at betale erstatning til køber.

Erstatningen opgøres typisk til, hvad en mægler ville opgøre værdien af boligen til med det korrekte antal kvadratmeter på salgstidspunkt i forhold til den pris, som køber har betalt for ejendommen.

Et eksempel

Du har købt en ejendom til kr. 2.000.000 med et oplyst areal på 200 m2. Ejendommen viser sig imidlertid kun at være på 160 m2. Mægleren har vurderet prisen til kr. 1.600.000 baseret på de faktiske 160 m2. I denne situation kan du typisk rejse et erstatningskrav på kr. 400.000, hvis sælgeren kendte eller burde have kendt til forskellen mellem den faktiske størrelse og størrelsen angivet i salgsopstillingen og ikke har videregivet denne information til dig ved købet af boligen.

Forholdsmæssigt afslag? – to eksempler

Den manglende rigtighed af angivelsen af størrelsen på boligen i salgsopstillingen behøver ikke at være et forhold, som sælger er eller burde være bekendt med. Oplysningerne kan være videregivet fra tidligere sælgere eller videregivet fra BBR-meddelelsen, og derfor et forhold som hverken sælger eller mægler ikke har grund til at stole på.

Selvom hverken sælger eller mægler har haft kendskab til forskellen mellem den faktiske størrelse på boligen og den størrelse, der fremgår af salgsopstillingen, er der stadigvæk mulighed for, at køber kan få et forholdsmæssigt afslag i købesummen som følge af forskellen. Dette kræver dog, at forskellen er udover en ”bagatelgrænse” – både relativt og faktisk.

Eksempel 1

Hvis størrelsen på en bolig i henhold til salgsopstillingen er på 200 m2, men reelt kun er 198 m2, er der en væsentlig sandsynlighed for, at forskellen på 2 m2, der svarer til 1% af ejendommens størrelse, ikke har nogen reel betydning for anvendelsen af ejendommen. I den situation er man som køber ikke berettiget til et forholdsmæssigt afslag.

Eksempel 2

Omvendt vil den ovenfor omtalte situation, hvor forskellen er 40 m2 for en bolig, der er angivet til at have et areal på 200 m2, og hvor forskellen i prisen er kr. 400.000 i forhold til den oprindelige købesum på kr. 2.000.000, være både relativ og konkret af en størrelse, der betyder, at man som køber er berettiget til et forholdsmæssigt afslag.

Før det kan vurderes, om man er berettiget til ovennævnte, er det altid en god idé at få en landinspektør til at opgøre den reelle størrelse af boligen efter de gældende regler og herefter sammenholde med den størrelse af boligen, der fremgår af salgsopstillingen. Først når disse oplysninger foreligger, kan det vurderes, om der er mulighed for at rejse et krav over for sælger.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk