Bliver din grund korrekt vurderet? Nye ejendomsvurderinger tager ikke hensyn til gældende regler for din ejendom

Bliver din grund korrekt vurderet? Nye ejendomsvurderinger tager ikke hensyn til gældende regler for din ejendom

Bliver din grund korrekt vurderet? Nye ejendomsvurderinger tager ikke hensyn til gældende regler for din ejendom
Udgivet den 10. maj. 2023

Del artiklen

Skatteministeriet har i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger oplyst, at der ikke er taget hensyn til de deklarationer, der er tinglyst på ejendommene og som kan forhindre byggeri på ejendommen.

Hvad er en deklaration?

En deklaration, også kendt som en servitut, er en juridisk forpligtelse, der er tinglyst på en ejendom gennem tinglysning.dk. En deklaration betragtes som en byrde, hvilket betyder, at den nuværende ejer af ejendommen er forpligtet til at overholde indholdet af deklarationen.

Deklarationer forældes ikke og er derfor – som udgangspunkt – altid gældende, indtil de aflyses fra tinglysningen.

En deklaration kan have mange forskellige udformninger, men vil typisk indebære en eller anden form for begrænsning i ejerens ret til at råde over ejendommen. En deklaration kan f.eks. være tinglyst for at beskytte en kloakledning hen over en grund, så der ikke må bygges over kloakken. Det kan også indebære, at der ikke må bygges på en bestemt del af en grund for at sikre en nabos udsigt over grunden.

Deklarationer kan derfor have en meget stor betydning for muligheden for at udnytte en grund.

Betydningen for ejendomsvurderingen?

Ved fastsættelsen af de nye ejendomsvurderinger tager SKAT – groft sagt – udgangspunkt i, at en grund kan bebygges op til den tilladte bebyggelsesprocent, på typisk 30%. Som udgangspunkt antager SKAT, at en grund på f.eks. 1.000 m2 kan bebygges med et hus på 300 m2. Men en deklaration kan ændre dette. Hvis f.eks. en kloakledning forhindrer bebyggelse med 300 m2, påvirker det vurderingen. Dette vil SKAT ikke tage hensyn til ved fastsættelse af ejendomsvurderingen. Der kan derfor være gode grunde til at klage over ejendomsvurderingen, hvis der på ejendommen er tinglyst en deklaration, som forhindrer bebyggelse i det omfang, der fremgår af ejendomsvurderingen.

Hvad gør du?

Det første du skal gøre, er at gå tingbogen igennem på din ejendom for at se, om der på ejendommens – matr.nr. eller adresse – er tinglyst en deklaration, der kan have en betydning for bebyggelsen på ejendommen. Er dette tilfældet, bør du kontakte en landinspektør eller en advokat for at få en vurdering af, om det pågældende forhold er så indgribende i forhold til SKATs vurdering af værdiansættelsen af ejendommen, at den ikke er korrekt. I sidstnævnte tilfælde kan man herefter overveje at klage over for værdiansættelsen.

Vurderingsportalen.dk kan du få nærmere viden om din offentlige ejendomsvurdering, og se, hvad den betyder for din boligskat.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte WTC advokaterne A/S, der er specialister i fast ejendom.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk