Iværksætterselskabet er afskaffet

Iværksætterselskabet er afskaffet

Iværksætterselskabet er afskaffet
Udgivet den 12. apr. 2019

Del artiklen

Den 9. april 2019, vedtog Folketinget, at det ikke længere skal være muligt at stifte iværksætterselskaber (IVS’er), og at det derfor fremover kræver minimum 40.000 kr. at stifte et kapitalselskab i Danmark.

Siden regeringen fremsatte lovforslaget den 28. februar 2019 har det ellers affødt en del reaktioner. Mest bemærkelsesværdigt fremsatte selskabsretsprofessorer fra Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School og Københavns Universitet i fællesskab opfordring til, at der forud for en afskaffelse af IVS’et blev iværksat undersøgelse af erfaringerne fra andre europæiske lande. Dette skulle gøres for at afdække, om der er sammenhæng mellem kravet til størrelsen af selskabskapitalen og svig, skatte- og momsunddragelse. I forlængelse heraf fremsatte Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg forslag om foreløbigt blot at suspendere muligheden for at stifte IVS’er, mens en grundigere undersøgelse af IVS-ordningen blev foretaget.

I denne artikel er vi selv kommet med nogle alternative forslag til, hvordan man kunne komme moms- og skattesvindel til livs, uden at afskaffe IVS’et.

Til trods for indsigelserne blev lovforslaget altså vedtaget.

Lempet kapitalkrav for ApS’er

Med vedtagelsen af lovforslaget er kapitalkravet for ApS’er nedsat fra 50.000 kr. til 40.000 kr., angiveligt for at imødekomme iværksætteres begrænsede muligheder for at rejse stiftelseskapital.

For ethvert nystiftet ApS skal der således fremover indbetales 40.000 kr. i selskabskapital. Det lempede kapitalkrav er derimod uden relevans for eksisterende ApS’er.

Betydning for eksisterende IVS’er

Driver du et eller flere selskaber i IVS-formen, er du med vedtagelsen af lovforslaget forpligtet til at omdanne dette/disse til et anpartsselskab (ApS) inden for de næste 2 år. Alternativt vil IVS’et blive tvangsopløst.

En omdannelse fra IVS til ApS vil i mange tilfælde kræve, at der udarbejdes en vurderingsberetning, der bekræfter, at selskabskapitalen er til stede. Dette afhænger dog blandt andet af, om det pågældende IVS ifølge sit seneste årsregnskab har en selskabskapital og bunden reserve, jf. henlæggelsesreglerne for IVS’er, på samlet minimum 40.000 kr.

Selskabskapitalen i det IVS, der skal omdannes til et ApS, kan forhøjes ved: 

1) kontant indbetaling

2) overførsel af reserver til selskabskapital (fondsforhøjelse)

3) indskud af andre værdier end kontanter (apportindskud)

Omdannelsen skal formelt ske ved en generalforsamlingsbeslutning, ligesom selskabets vedtægter skal ændres. Endelig skal ændringen anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Lad os bistå med omdannelsen

WTC kan tilbyde at bistå med omdannelsen fra IVS til ApS til en fast pris på DKK 3.000 + moms.

Uanset om du ønsker at foretage omdannelsen nu, eller vente til et mere belejligt tidspunkt forud for den 15. april 2021, foreslår vi, at du allerede nu kontakter os til en drøftelse af den rette strategi for netop dit selskab.

Kontakt en ekspert på området

Casper Vahr Glorvigen

Casper Vahr Glorvigen

Advokat (L) | Partner

Esben Skjernov

Esben Skjernov

Advokat (H) | Partner

Helle Jørgsholm

Helle Jørgsholm

Advokat (L) | Partner

David Slatcher

David Slatcher

Advokat (H) | Partner

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk