Hvordan laver jeg et lejepåkrav?

Hvordan laver jeg et lejepåkrav?

Hvordan laver jeg et lejepåkrav?
Udgivet den 20. mar. 2023

Del artiklen

Når lejer ikke betaler sin husleje, skal der fremsendes en rykker til lejer, hvilket i lejeretlige termer kaldes et ”lejepåkrav”. Men hvordan laver man et lejepåkrav? Og hvilke oplysninger skal lejepåkravet indeholde?

Der er 3 overordnede formkrav til et lejepåkrav. Et lejepåkrav skal altid:

  1. være skriftligt
  2. have den ”fornødne klarhed”
  3. udtrykkeligt oplyse lejer, at manglende betaling kan føre til ophævelse af lejemålet

Et lejepåkrav skal være skriftligt

Derudover er det lovbestemt, at et lejepåkrav kun må fremsendes med almindelig post. Du må altså hverken sende lejepåkravet pr. e-mail, SMS, Messenger eller andet digitalt medie. Du må dog gerne selv overbringe det fysiske brev til lejer, blot skal du sikre dig dokumentation for, at det er kommet frem. Det er dig, der har bevisbyrden for, at lejepåkravet er kommet frem til lejer. Derfor anbefaler vi altid, at du sender lejepåkrav i to breve – et almindeligt brev og et brev med afleveringsattest. Som kompensation for din udgift, får du ( 2019-niveau) kr. 284,00 i påkravsgebyr, hvilket rigeligt dækker udgiften til brevbefordring.

Fornøden klarhed

Et lejepåkrav skal være så klart og specifikt, at lejer ikke kan være i tvivl om, hvilket beløb, der ikke er betalt. Derudover må lejepåkravet kun indeholde beløb, der er ”pligtige pengeydelser”. Hvilke ydelser, der er pligtige pengeydelser, kan du læse mere om her 

Medtager du et beløb, der ikke er pligtige pengeydelser, bliver påkravet ugyldigt.

Derudover er det yderst vigtigt, at du kun opkræver det eksakte beløb, som lejer skylder. Har lejer allerede betalt en del af huslejen, eller er en del af lejers skyld omtvistet, bør du kun medtage den del af beløbet, som du er helt sikker på, at du kan opkræve fra lejer. I modsat fald risikerer du, at påkravet bliver ugyldigt.

Derudover skal du specifikt anføre, hvilke pengeydelser lejer mangler at betale. Mangler lejer at betale husleje for januar og marts måned, skal du altså anføre, at lejer mangler at betale leje for to måneder. Mangler lejer at betale a conto beløb for vand og varme, skal disse beløb anføres separat. Rent praktisk anbefaler vi, at du indsætter en lille tabel i påkravet, hvor lejer kan se alle beløbene, mellemregningerne og facit.

Oplysning om at lejemålet kan ophæves

Vi anbefaler, at du specifikt henviser til, at lejemålet kan blive ophævet, jf. lejelovens § 93, stk. 1, litra a, hvis ikke lejer har betalt senest 14 dage efter, at lejer har modtaget lejepåkravet.

Yderligere anbefaler vi, at du informerer lejer om, at lejer fortsat skal betale påkravsgebyret på kr. 284,00, selvom lejer når at betale den manglende husleje, før lejepåkravet er kommet frem til lejer, men efter at påkravet er blevet afsendt af dig. Lejer har nemlig stadig betalt for sent, og du er berettiget til at modtage et påkravsgebyr, også selvom lejer kun betaler ”lidt for sent”.

Formalia til lejepåkrav er særdeles strenge, og du skal ikke skrive meget forkert, før dit påkrav bliver ugyldigt. Begår du fejl, kan du risikere, at restancen forøges betragteligt, idet du må starte forfra med en ny proces, hvor lejer stadig ikke betaler. 

Vi anbefaler, at du søger professionel hjælp til fremsendelse af påkrav og ophævelse. Det er ofte billigere at søge hjælp tidligt i processen fremfor at føre dyre retssager om formalia, eller risikere, at det senere under en fogedsag viser sig, at påkravet er ugyldigt.  De fejl, som begås tidligt i forløbet, vil en advokat sjældent kunne rette op på på anden vis end ved at starte forfra.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk