Lejer betaler ikke sin husleje – hvad gør jeg?

Gå tilbage

Lejer betaler ikke sin husleje – hvad gør jeg?

Betaler din lejer ikke huslejen til tiden, kan du ophæve lejeaftalen på grund af betalingsmisligholdelse. Men det er vigtigt, at du er meget nøjeregnende med, at lejer betaler til tiden hver gang. Ellers kan du risikere stiltiende at acceptere, at lejer betaler med forsinkelse.

Hvornår er lejen rettidig?

En leje som skal betales månedsvis, er betalt til tiden, hvis den er indbetalt på girokort eller med bankoverførsel senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Hvis den dag er en lørdag eller en helligdag, udskydes forfaldsdagen til den næste hverdag, som ikke er en lørdag. Det betyder, at du ikke kan fremsende et lejepåkrav før denne frist er udløbet – ellers vil lejepåkravet være ugyldigt.

Rykkergebyr

Når du sender et lejepåkrav, kan du pålægge et rykkergebyr kaldet et påkravsgebyr. Beløbet reguleres en gang årligt, og i 2019 er påkravsgebyret kr. 284,-. Lejer skal betale både lejen og påkravsgebyret. Gør han ikke det, er det en misligholdelse af lejeforholdet, og du kan ophæve lejemålet.

Man ser ofte, at en lejer betaler huslejen, når han modtager lejepåkravet, men undlader at betale gebyret. Om du kan udsætte lejer på grund af manglende betaling af gebyret, afhænger af, om beløbet og/eller den tidsmæssige forsinkelse af betalingen er væsentlig. Hvornår de betingelser er opfyldt, er en individuel vurdering, men fogedretten har taget stilling til, at alene et rykkergebyr på kr. 284,- og en forsinkelse på 1 ½ måned er en gyldig grund til at ophæve lejemålet og udsætte en lejer.

14-dages fristen

Lejer skal i lejepåkravet gives en frist på minimum 14 dage (ikke 14 hverdage) fra påkravet er modtaget, til at foretage indbetalingen. Samtidig skal du i påkravet gøre lejer opmærksom på, at manglende betaling af leje og gebyr kan føre til ophævelse af lejemålet.

Læs også: Påkrav ved lejers manglende betaling – sådan beregnes 14 dages fristen

Ophævelse af lejeforholdet – fogedbegæring

Ender du med at ophæve lejer, så er det op til dig at dokumentere/bevise, at lejer har modtaget et lovligt lejepåkrav. Derfor anbefaler vi, at du sender lejepåkravet med afleveringsattest (quickbrev). Brevet anses for at være kommet frem, når det er lagt i postkassen. I mange sager er omdrejningspunktet netop det manglende bevis for, at lejer har modtaget påkravet, så vær ekstra opmærksom her.

Lejer hæfter for huslejebetalingerne frem til du igen har udlejet lejemålet, dog maksimalt 3 måneder fra udsættelsen er sket. Vil du ophæve lejer, bør du fremsende ophævelsen umiddelbart efter betalingsfristens udløb med forbehold for, at beløbet er betalt. Det er et spørgsmål om temperament, om du vil indlevere en fogedbegæring samtidig med ophævelsen, eller du vil vente. Der kan være en længere sagsbehandlingstid ved fogedretterne, og da det er din pligt, som udlejer at sørge for at begrænse et eventuelt lejetab, taler det for en hurtig fogedbegæring.

Det, som taler imod en indlevering af fogedbegæring samtidig med ophævelsen er, at lejer kan have betalt inden for fristen, og at der blot er gået nogle dage inden pengene kan ses på din konto. I det tilfælde vil udgiften til retsafgifter og udfærdigelse af fogedbegæring være tabt. En anden mulighed er, at lejer er villig til at flytte frivilligt, og at du derfor ikke får brug for fogedrettens hjælp.

Det kan være en god idé at lade advokaten udfærdige påkravet og ophævelsen, så det lever op til de lejeretlige og juridiske krav.

Efter ophævelsen

Når lejer er flyttet, skal der hurtigst muligt afholdes en afleveringsforretning. Derudover skal eventuelle istandsættelsesudgifter varsles over for lejer inden for 14 dage efter fraflytning ellers er kravet fortabt.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til artiklen, eller ønsker vores assistance i lejeretlig anledning, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Advokat og partner (H)

rew@wtc.dk 
T  +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 44

Advokat og partner (H)

M  hro@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 59

Få mere viden

Lejers udflytning – UDFLYTNINGSRAPPORT

Jeg har i en anden artikel beskrevet reglerne om indflytningsrapport og vedligeholdelse i lejeperioden. Denne artikel handler om reglerne for afholdelse af udflytningssyn i forbindelse med lejers fraflytning af det lejede.

Læs mere »