Den nye ferielovs betydning for direktører

Den nye ferielovs betydning for direktører

Den nye ferielovs betydning for direktører
Udgivet den 11. mar. 2020

Del artiklen

Direktører er som udgangspunkt ikke omfattet af ferieloven, da deres ret til ferie baserer sig på individuelt indgåede aftaler.

Der er imidlertid stor forskel på, hvordan direktørkontrakter er udformet, og hvorledes bestemmelsen om direktørens ferierettigheder er formuleret. I mange direktørkontrakter henvises der således til, at direktøren har ret til ferie i overensstemmelse med ferielovens regler eller en lignende formulering.

Derfor kan den nye ferielov, som træder i kraft pr. 1. september 2020, alligevel godt få betydning for direktører. Og det er vigtigt, at der tages stilling til, hvad der fremadrettet skal gælde i forhold til direktørens ferierettigheder.

Den nye ferielov

Med den nye ferielov træder nogle markante ændringer i kraft. Der ændres på ferieåret, så det løber fra den 1. september til den 31. august. Der indføres samtidighedsferie, dvs. at ferie optjenes løbende og afvikles i samme periode, idet ferieafholdelsesperioden dog udvides fra den 1. september til den 31. december året efter (16 måneder).

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov er der indført en overgangsordning, hvor ferie, der er optjent i perioden fra den 1. januar til den 31. august 2019, kan afholdes i perioden fra 1. maj og frem til det nye ferieår starter eller overføres til afholdelse i det nye ferieår. Ferie, der er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal derimod opgøres og indefryses enten hos arbejdsgiver eller hos fonden Lønmodtagernes Feriemidler.

Få styr på eksisterende direktørkontrakter

De markante ændringer medfører, at der kan opstå tvivl om, hvorledes man bør forholde sig i forhold til direktørens ret til ferie, når den nye ferielov træder i kraft.

Indbetaling af indefrosne feriemidler kan kun ske for personer, der er omfattet af ferieloven. Og dermed som udgangspunkt ikke for direktører. Men hvis det i en direktørs ansættelseskontrakt er bestemt, at ferielovens regler finder anvendelse, kan det ikke udelukkes, at der i nogle tilfælde vil skulle beregnes og hensættes et ”indefrysningsbeløb”, som virksomheden på sigt vil skulle udbetale.

Såfremt det i en direktørs ansættelseskontrakt ikke er bestemt, at ferielovens regler skal finde anvendelse, risikerer man, at direktører vil have optjent ret til dobbelt betalt ferie.

Derfor bør eksisterende direktørkontrakter gennemgås, og der skal tages stilling til, hvad der fremadrettet skal gælde i forhold til direktørens ferierettigheder. Herunder bør der tages stilling til, om der til direktørkontrakten skal udarbejdes et tillæg, der præciserer direktørens ferierettigheder, når den nye ferielov træder i kraft pr. 1. september 2020. Specielt hvorledes den ferie, som direktøren har optjent i overgangsperioden, skal håndteres.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller den nye ferielov, er du velkomme til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk