Husker du den årlige ajourføring af dit selskabs reelle ejere?

Husker du den årlige ajourføring af dit selskabs reelle ejere?

Husker du den årlige ajourføring af dit selskabs reelle ejere?
Udgivet den 13. apr. 2021

Del artiklen

Alle selskaber har pligt til at sikre, at selskabets oplysninger om deres reelle ejere er nøjagtige og aktuelle. Alle ændrede ejerforhold, stemmeforhold m.v. skal registreres i selskabets ejerbog og i Erhvervsstyrelsens it-system.

Dette fremgår af selskabslovens § 58a.

Undersøg oplysninger mindst én gang årligt

I Erhvervsstyrelsens vejledning om reelle ejere står der, at selskabet som minimum skal sørge for at kontrollere, og om nødvendigt opdatere, oplysninger om selskabets reelle ejere i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger.

Selskabet skal således mindst én gang årligt undersøge, om der er ændringer i de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere. Det kan eksempelvis være ændringer i omfanget af rettigheder, herunder omfanget af ejerandele, indgåelse eller ophør af aftaler eller lignende. Resultatet af den årlige undersøgelse skal fremlægges på den generalforsamling, hvor selskabets årsrapport godkendes.

WTC advokaterne anbefaler

Vi anbefaler, at I tilføjer et selvstændigt punkt på dagsordenen for selskabets ordinære generalforsamling, som hedder ”opdatering – legale og reelle ejere”. Dette punkt bør desuden også være et dagsordenspunkt i selskabets vedtægter.

Såfremt du har spørgsmål til artiklen eller brug for bistand i forbindelse med registrering af reelle og/eller legale ejere, så er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Helle Jørgsholm på hj@wtc.dk eller tlf.: 48 22 00 40.

Læs mere om de skærpede regler om reelle ejere i denne artikel: Skærpelse af reglerne om reelle ejere.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk