Har du husket at bruge dit varemærke?

Har du husket at bruge dit varemærke?

Har du husket at bruge dit varemærke?
Udgivet den 3. nov. 2022

Del artiklen

Det mest værdifulde aktiv for mange virksomheder er deres brand. Det er derfor vigtigt at passe på sit varemærke – for ingen rettigheder er uden forpligtelser. Hos WTC advokaterne oplever vi desværre, at virksomheder glemmer at bruge deres varemærke og dermed kan risikere at fortabe sine rettigheder.    

Indehavere af et registreret varemærke har brugspligt. Det betyder, at dit varemærke skal være taget i brug for alle de varer og/eller tjenesteydelser, det er registreret for, senest 5 år efter registreringen af varemærket.

I nogle lande, herunder USA, skal man af egen drift efter 5 år dokumentere, at man har opfyldt brugspligten. I andre lande og regioner, såsom Danmark og EU, skal man kunne dokumentere, at brugspligten er opfyldt, hvis en konkurrerende virksomhed påstår, at varemærket ikke har været brugt indenfor 5-års fristen.  

Læs også: Sådan registrerer du dit varemærke

Undgå at få slettet dit varemærke

Du skal bruge dit varemærke inden for 5 år fra registreringsdatoen, hvis du vil undgå risikoen for at få slettet dit varemærke helt eller delvist. Sletning af varemærket kan ske, hvis tredjemand indgiver begæring om ophævelse af registreringen, eller hvis du ikke overholder fristen for indlevering af dokumentation til de lande, hvor det kræves. Dokumentationsmaterialet kan f.eks. være i form af fakturaer, ordrebekræftelser, avisartikler, brug på hjemmesider og i apps eller markedsføringsmateriale, herunder brochurer, annoncer og kataloger. Vi anbefaler derfor, at du gemmer dateret materiale, der dokumenterer, at du har brugt dit varemærke for de varer og/eller tjenesteydelser, det er registreret for.

Big-Mac afgørelsen

I den såkaldte ”Big-Mac” afgørelse blev det tydeligt, hvor vigtigt det er at have styr på sin dokumentation, når man bliver angrebet af en konkurrerende virksomhed. I 2019 besluttede den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) nemlig at ophæve det dengang ca. 20 år gamle EU-varemærke ”Big Mac”, som McDonald’s havde fået registreret i 1998.

Sagen startede med, at den irske burgerkæde, Supermac’s indleverede en ugyldighedserklæring mod McDonald’s brug af varemærket ”Big Mac”, med begrundelsen, at McDonald’s ikke opfyldte sin brugspligt. Som dokumentation i sagen fremlagde McDonald’s erklæringer fra sine egne repræsentanter i Europa, markedsføringsmateriale, udskrifter fra McDonald’s forskellige europæiske hjemmesider og en artikel fra Wikipedia med informationer om burgeren ”Big Mac”.

EUIPO konkluderede, at McDonald’s dokumentation var utilstrækkeligt og lagde bl.a. vægt på:

  • at erklæringer udarbejdet af indehaveren selv eller dennes ansatte havde begrænset bevismæssig værdi, da sådanne erklæringer er et udtryk for virksomhedens egne interesser.
  • at markedsføringsmaterialet ikke indeholdte oplysninger om, hvor mange personer der havde modtaget materialet, hvordan materialet var distribueret og hvem modtagerne af materialet var.
  • at henvisningen til brugen af varemærket på internettet ikke var tilstrækkelig, da det ikke viste hvor, hvornår og i hvilken grad varemærket bliv brugt på siderne.
  • at Wikipedia ikke kan betragtes som en troværdig informationskilde.   

EUIPO’s afgørelse viser, hvor vigtigt det er for enhver varemærkeindehaver – uanset om det et velkendt varemærke – at overholde sin brugspligt og ikke tage sin ret for givet. Det er derfor altid vigtigt, at man indsamler dateret materiale løbende og er grundig med indsamlingen af materialet, så man til enhver tid kan dokumentere det reelle brug af sit varemærke, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hos WTC advokaterne står vi klar til at hjælpe dig. Hvis du har nogen spørgsmål eller har brug for rådgivning vedrørende varemærkeretlig beskyttelse, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Gabriel L. Martiny

Gabriel L. Martiny

Advokat (H) | Partner

Helle Jørgsholm

Helle Jørgsholm

Advokat (L) | Partner

Christine Friedlænder

Christine Friedlænder

Advokatfuldmægtig

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk