Har du registreret din virksomheds varemærke?

Har du registreret din virksomheds varemærke?

Har du registreret din virksomheds varemærke?
Udgivet den 3. apr. 2024

Del artiklen

Et af de vigtigste aktiver for en virksomhed er virksomhedens navn og varemærke.


Virksomhedens navn vil oftest være registreret hos Erhvervsstyrelsen. Den beskyttelse man opnår ved en registrering af et navn hos Erhvervsstyrelsen er imidlertid ikke ligeså stærk, som den beskyttelse man opnår ved registrering af navnet som et varemærke.


Hvad er et varemærke?


Et varemærke kan være ord, figurer (logoer), virksomhedsnavne eller slogans.


Som ejer kan du forbyde andre at bruge et varemærke, der er identisk eller forveksleligt med dit. Du kan få erstatning, hvis tredjemand uberettiget bruger et identisk eller forveksleligt varemærke, og du kan sælge eller give tredjemand licens til at bruge dit varemærke. Du har med andre ord eneret til varemærket.


Registrering af dit varemærke


Eneret til et varemærke kan opnås enten ved registrering eller ved den blotte brug. Der er mange fordele forbundet med registrering i stedet for blot at tage det i brug. Én af fordelene er, at man nemt kan bevise sin eneret, da man modtager et registreringsbevis, og en anden fordel er, at man kan bevise præcis, hvornår eneretten er opstået, og i hvilket territorium eneretten er gældende.


For at få eneret til et varemærke, er der visse krav, der skal være opfyldt; herunder skal mærket være særpræget for de varer eller tjenesteydelser, det ønskes registreret for. Det ville jo ikke være rimeligt, hvis man for eksempel kunne få registreret ordet BIL som varemærke for biler. Endvidere må det ikke være vildledende eller beskrivende. Det skal have et særpræg og kunne adskilles fra andre.


Et varemærke kan registreres som:

  • Et EU varemærke – én ansøgning, der omfatter hele EU inklusiv Danmark.
  • Et Internationalt varemærke – én ansøgning, der dækker de lande, som du ønsker, dog under forudsætning af at de pågældende lande har tiltrådt Madridprotokollen (enkelte lande er ikke medlem af Madridprotokol-systemet, og skal derfor ansøges særskilt).
  • Et nationalt varemærke – her indleveres ansøgningen i hvert enkelt land, og når mærket er registreret, dækker registreringen kun i det pågældende land.

 
Vælg med omhu


Før du ansøger om registrering af et varemærke, er det vigtigt, at du vælger mærket med omhu. Det skal helst være så særpræget som muligt.

Derudover er det vigtigt at:

  • Gennemtænke hvor der skal ansøges (eventuelt etapevis).
  • Undersøge hvordan der billigst kan ansøges i de enkelte lande.
  • Fastlægge en strategi for brug af varemærket, herunder overvågning, forfølgelse af konkurrenter der ligger sig for tæt op ad dit varemærke, hvordan det anvendes på din virksomheds hjemmeside, i brochurer osv.

Denne totalrådgivning er vi specialister i, og vi sætter en ære i, at din virksomhed får præcis den stærke eneret, der er behov for på det marked og for de produkter, der er relevante.


WTC advokaterne hjælper også gerne med at lave din virksomheds varemærkeansøgning, uanset om det er et EU-, internationalt- eller nationalt varemærke. Vi er hurtige, og vi er yderst konkurrencedygtige med prisen. Vi har samarbejdspartnere internationalt og kan hurtigt agere hvor som helst i verden.


Læs mere om vores afdeling for Immaterielret & varemærker eller kontakt os nedenfor.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk