Har du registreret din virksomheds varemærke?

Har du registreret din virksomheds varemærke?

Har du registreret din virksomheds varemærke?
Udgivet den 17. nov. 2020

Del artiklen

Et af de vigtigste aktiver for en virksomhed er virksomhedens navn og varemærke.

Virksomhedens navn vil oftest være registreret hos Erhvervsstyrelsen. Den beskyttelse man opnår ved en registrering af et navn hos Erhvervsstyrelsen er imidlertid ikke ligeså stærk, som den beskyttelse man opnår ved registrering af navnet som et varemærke.

Hvad er et varemærke?

Et varemærke kan være ord, figurer (logoer), virksomhedsnavne eller slogans.

Som ejer af et varemærke kan du forbyde andre at bruge et varemærke, der er identisk eller forveksleligt med dit varemærke. Du kan få erstatning, hvis tredjemand uberettiget bruger et identisk eller forveksleligt varemærke, og du kan sælge eller give tredjemand licens til at bruge dit varemærke. Du har med andre ord eneret til varemærket.

Registrering af dit varemærke

Eneret til et varemærke kan opnås enten ved registrering eller ved den blotte brug. Der er mange fordele forbundet med at registrere sit varemærke i stedet for blot at tage varemærket i brug. Én af fordelene er, at man nemt kan bevise sin eneret, da man modtager et registreringsbevis, og en anden fordel er, at man kan bevise præcis, hvornår eneretten er opstået, og i hvilket territorium eneretten er gældende.

For at man kan få eneret til et varemærke, er der visse krav, der skal være opfyldt; herunder skal varemærket være særpræget for de varer eller tjenesteydelser, varemærket ønskes registreret for. Det ville jo ikke være rimeligt, hvis man for eksempel kunne få registreret ordet BIL som varemærke for biler. Endvidere må et varemærke ikke være vildledende eller beskrivende. Varemærket skal have et særpræg og kunne adskilles fra andre.

Et varemærke kan registreres som:

  • Et EU varemærke – her får du ved én ansøgning et varemærke, der omfatter hele EU inklusiv Danmark.
  • Et Internationalt varemærke – her får du ved én ansøgning et varemærke i de lande, som du ønsker, dog under forudsætning af at de pågældende lande har tiltrådt Madridprotokollen (enkelte lande er ikke medlem af Madridprotokol-systemet, og skal derfor ansøges særskilt).
  • Et nationalt varemærke – her indleveres ansøgningen i hvert enkelt land, og når mærket er registreret, dækker registreringen kun i det pågældende land.

Vælg dit varemærke med omhu

Før du ansøger om registrering af et varemærke, er det vigtigt at du vælger dit varemærke med omhu. Varemærket skal helst være så særpræget som muligt.

Derudover er det vigtigt at:

  • Gennemtænke hvor der skal ansøges (eventuelt etapevis).
  • Undersøge hvordan der billigst kan ansøges i de enkelte lande.
  • Fastlægge en varemærkestrategi for brug af varemærket, herunder overvågning af varemærket, forfølgelse af konkurrenter der ligger sig for tæt op ad dit varemærke, hvordan varemærket anvendes på din virksomheds hjemmeside, i brochurer osv.

Denne totalrådgivning er vi specialister i, og vi sætter en ære i, at din virksomhed får præcis den stærke eneret, der er behov for på det marked og for de produkter, der er relevante.

WTC advokaterne hjælper også gerne med at lave din virksomheds varemærkeansøgning, uanset om det er et EU varemærke, et internationalt varemærke eller et nationalt varemærke. Vi er hurtige, og vi er yderst konkurrencedygtige med prisen. Vi har samarbejdspartnere internationalt og kan hurtigt agere hvor som helst i verden.

Læs mere om vores afdeling for Immaterielret & varemærker eller kontakt os nedenfor.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Gabriel L. Martiny

Gabriel L. Martiny

Advokat (H) | Partner

Helle Jørgsholm

Helle Jørgsholm

Advokat (L) | Partner

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk