Har din virksomhed styr på markedsføringsloven?

Har din virksomhed styr på markedsføringsloven?

Har din virksomhed styr på markedsføringsloven?
Udgivet den 5. apr. 2022

Del artiklen

Som erhvervsdrivende skal du overholde markedsføringsloven, når du markedsfører dine produkter eller ydelser for omverden. Desværre kan loven være svær at gennemskue, da den både er lang og kompleks, og derfor har vi samlet nogle af de vigtigste regler her.

God markedsføringsskik

Et centralt element i markedsføringsloven er, at du skal overholde god markedsføringsskik. God markedsføringsskik dækker over alle de moralske og etiske aspekter af markedsføringen.

Din markedsføring må således ikke være vildledende, indeholde urigtige eller mangelfulde oplysninger. Det betyder, at du skal give tilstrækkelig vejledning om produktet, angive den korrekte fulde pris, ikke må undlade væsentlige oplysninger eller bruge komplekse tvetydige formuleringer, tale dårligt om dine konkurrenter m.m.

De produkter, ydelser og priser du markedsfører, skal altså være i overensstemmelse med det, som forbrugeren reelt har mulighed for at købe. Der er forskellige regler for, hvornår du må kontakte forbrugere og virksomheder, ligesom der gælder forskellige regler alt efter om henvendelserne foregår via telefon, e-mail eller sociale medier.

Markedsføring via telefon

Virksomheder må som udgangspunkt ikke kontakte forbrugere telefonisk, medmindre forbrugeren har givet samtykke til det.

Der er dog visse undtagelser, idet telefoniske henvendelser til forbrugere er lovlige uden samtykke, hvis det drejer sig om salg af bøger, aviser, forsikringer, redningstjenester eller sygetransport. Du må gerne kontakte andre erhvervsdrivende telefonisk, medmindre der er tale om en person, der driver enkeltmandsvirksomhed fra hjemmet og direkte har frabedt sig henvendelser eller er tilmeldt Robinsonlisten.

Markedsføring via e-mail

Hvis du ønsker at benytte e-mails til markedsføring, f.eks. nyhedsbreve, er det afgørende, at modtageren har givet samtykke til det på forhånd, og at modtageren selv har oplyst sin mailadresse til din virksomhed. Det skal desuden være nemt for modtageren at framelde sig markedsføringen igen.

Læs mere om kravene til et samtykke her.

Dog er der visse undtagelser til samtykkekravet. Hvis en kunde f.eks. har oplyst sin mailadresse i forbindelse med et køb, må du som virksomhed gerne rette henvendelse til denne tidligere kunde angående salg af lignende produkter eller ydelser. Kunden skal i forbindelse med at opgivelsen af mailadressen klart og utvetydigt oplyses om, at mailadressen vil blive brugt til markedsføring og skal have nem og gratis adgang til at frabede sig henvendelser fra virksomheden. Kunden skal desuden ved hver efterfølgende henvendelse oplyses om muligheden for at frabede sig fremtidig markedsføring.

Markedsføring via sociale medier

Når du markedsfører din virksomhed via sociale medier, skal det først og fremmest være tydeligt, hvem afsenderen er. Generelt må elektronisk markedsføring ikke give udtryk for at være en personlig henvendelse, og det skal klart fremgå, at der er tale om markedsføring. Virksomheder må derfor f.eks. ikke sende personlige meddelelser til brugere på LinkedIn eller skrive opslag på brugeres tidslinje på Facebook.

Hvis du opretter en virksomhedsprofil på sociale medier, er det desuden vigtigt, at du tydeligt oplyser virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger.

Mange benytter konkurrencer som led i deres markedsføring på sociale medier, og her skal man være opmærksom på, at betingelserne for at deltage i konkurrencen skal være tydelige, ligesom det skal oplyses, at konkurrencen ikke er sponsoreret af det sociale medie. Du må heller ikke bede deltagere om at ”tagge” andre personer på opslaget, da dette kan betragtes som uanmodet markedsføring.

Udover at markedsføringsloven er kompleks i sig selv, vil der ofte også være regler inden for GDPR, immaterialret eller brug af cookies, som kan spille ind i din markedsføring. Derfor anbefaler vi altid, at du rådgiver dig med en advokat, så du sikrer dig, at du overholder lovgivningen på alle områder.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk