Databeskyttelse i 2023: Forbered din virksomhed på Datatilsynets fokusområder

Databeskyttelse i 2023: Forbered din virksomhed på Datatilsynets fokusområder

Databeskyttelse i 2023: Forbered din virksomhed på Datatilsynets fokusområder
Udgivet den 13. feb. 2023

Del artiklen

Datatilsynet har, ligesom tidligere år, udgivet deres særlige fokusområder for tilsynsaktiviteter i 2023. Som virksomhed, er det vigtigt at være opmærksom på de områder, som Datatilsynet fokuserer på, da det kan have en direkte indvirkning på din virksomheds compliance med GDPR.

De særlige fokusområder for Datatilsynets tilsyn i 2023 omfatter:

  • Beskyttelse af børn
  • Databeskyttelsesrådgivere – udpegning og rolle
  • Fremstillingsvirksomheder med fokus på specialfremstillede produkter med levering direkte til borgerne
  • Folketinget og Folketingets institutioner
  • Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende
  • TV-overvågning
  • Tilladelser til at videregive oplysninger fra forskning
  • Behandling af personoplysninger i fælleseuropæiske informationssystemer
  • Retshåndhævelsesloven

De særlige fokusområder betyder ikke, at Datatilsynet kun har fokus herpå. De kan fortsat vælge at slå ned på andre områder, men disse er særlige til forskel fra tidligere.

Datatilsynet justerer fokus

Datatilsynet har hidtil brugt en stor del af deres ressourcer på at behandle de mange klagesager, de modtager hvert år. Siden 2017 er der sket en markant stigning i oprettede tilsynssager. Derfor har Datatilsynet besluttet at ændre fokus fra at behandle enkelte klagesager om databeskyttelse, til at tage flere generelle sager op.

I 2023 vil Datatilsynet udvælge sager baseret på klager, brud på databeskyttelse, medieomtale og tips samt styrke brugen af data. Alt sammen for at fokusere indsatsen på områder, hvor der er tal om mange borgeres oplysninger, eller høj risiko for borgerne. Behandlingen af klagesager vil blive gradueret alt efter relevans og formål. Hertil kan Datatilsynet vælge at undersøge virksomheder generelt i stedet for at behandle individuelle klager om kundernes ret til indsigt. På den måde kan de løfte databeskyttelsen for flere borgere.

Det betyder, at virksomheder kan forvente mere generelle undersøgelser af Datatilsynet i henhold til GDPR i stedet for enkelte klagesager om databeskyttelse.

Læs mere om de særlige fokusområder for Datatilsynets tilsynsaktiviteter i 2023

I takt med den øgede anvendelse af teknologi og digitale tjenester, forventer vi, at fokus på databeskyttelse fortsat vil være en høj prioritet, da beskyttelse af personlige oplysninger er et vigtigt emne. Det gælder ligeledes intern whistleblowerordning, som i 2023 bliver et lovkrav for alle mellemstore virksomheder.

Det kan du læse mere om her: Whistleblowerordning 2023 – Forbered dig på et nyt lovkrav.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk