Beskyt rettighederne til dit brand, før det er for sent

Beskyt rettighederne til dit brand, før det er for sent

Beskyt rettighederne til dit brand, før det er for sent
Udgivet den 3. okt. 2023

Del artiklen

Mange virksomheder glemmer ofte at beskytte sit mest værdifulde aktiv – nemlig sit brand – og risikerer dermed at tabe retten til det, hvis tredjemand opnår beskyttelse først.

Et brand er et vigtigt aktiv for en virksomhed, da det gør kunderne i stand til at skelne mellem din virksomhed og konkurrenternes virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at beskytte dit brand ordentligt, så du kan beholde retten til det og forhindre andre i at bruge det.

Forskellige grader af beskyttelse

Man kan beskytte sit brand på forskellige måder f.eks. ved at registrere sit brand som et virksomhedsnavn, domænenavn eller varemærke. Graden af beskyttelse er dog meget forskellig alt efter, hvordan du vælger at beskytte dit brand.

Registrering af virksomhedsnavn

Når man opretter en virksomhed, vil virksomhedens navn blive registreret hos Erhvervsstyrelsen. Inden man vælger et navn til sin virksomhed, er det en god idé at undersøge, om navnet krænker andres selskabsnavne, slægtsnavne, varemærker mv. Hvis man krænker andres navne eller varemærker, risikerer man at skulle ændre sit virksomhedsnavn.

Den beskyttelse man opnår ved at registrere et virksomhedsnavn er anderledes, og ikke så stærk, som den man opnår ved at registrere sit varemærke. Det skyldes, at domstolene ofte tillader, at virksomheders navne ligner hinanden mere, end varemærker gør. 

Registrering af domænenavn

Ved oprettelse af en hjemmeside registrerer du et domænenavn, som ofte er virksomhedens navn, hvis domænet er ledigt. Når du vælger et domænenavn, er det vigtigt, at du ikke vælger et navn, som andre allerede har fået beskyttet som et varemærke eller som virksomhedsnavn.

Ved at registrere et domænenavn opnår du brugsret til at bruge domænet samt en teknisk eneret til domænet, idet der ikke kan registreres to identiske domænenavne under det samme domæne.

At du får en teknisk eneret til domænet betyder blot, at andre ikke kan registrere det samme domænenavn som dig. Domæner nyder dog ikke samme beskyttelse som et registreret varemærke.

Registrering af varemærke

Mange virksomheder får kun registeret sit virksomhedsnavn og domænenavn, men glemmer at få beskyttet sine varemærker.  

Et varemærke er et ord, figur/logo, virksomhedsnavn eller slogan, der i forbindelse med handel bruges til identificering af dine varer eller tjenesteydelser.

Ved registrering af et varemærke opnår du eneret til mærket indenfor de varer og/eller tjenesteydelser, som dit varemærke er beskyttet for. Du kan derfor som ejer af varemærket forbyde andre at bruge et varemærke, domænenavn eller virksomhedsnavn, der er identisk eller forveksleligt med dit varemærke.  

Hvis du vælger ikke at registrere dit varemærke, kan du risikere at skulle f.eks. trække et produkt tilbage eller omdøbe det, hvis andre kan bevise, at du krænker deres rettigheder.

Derfor er det en fordel at registrere dit varemærke, så du sikrer, at din og dine forretningspartneres investering i virksomheden og dennes branding ikke går tabt.

For at kunne registrere et varemærke, skal du opfylde visse krav. Du kan læse mere om betingelserne for registrering af et varemærke, samt hvad et varemærke er, i vores artikel: Har du registreret din virksomheds varemærke?.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan du bedst beskytter dit produktnavn, varemærke eller navn, eller har spørgsmål til artiklen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk